יז. ''מינות משכא'' (ע''ז כ''ז ע''א) המינות מושכת להיגרר אחריה

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר בים דרך - במדבר יז. ''מינות משכא'' (ע''ז כ''ז ע''א) המינות מושכת להיגרר אחריה
תוכן עניינים

--------

נתבונן עד כמה המינות מושכת את האדם להיגרר אחריה ואף שאין בה שום היגיון. אדם נצבט על ידי חבירו בלא כוונה, כגון שדחף חבירו שולחן על בשרו וגרם לו כאב צרוב, או דרך מישהו על רגלו בלא כוונה - על אף שיודע בבירור שהיה זה ללא כוונה, מתקצף על זולתו, ובאופן ספונטני מגיב מיד בחומרה, והרבה יותר קל לו להתגבר על כאבו כשהדבר קורה לו מחמת עצמו שבלא כוונה הכאיב לעצמו, כי אין לו את מי להאשים.

הרי לנו לראות, שמטבע האדם להמשך אחר סיבות מקריות לארועים שקרו לו, ואף שהם אינם סיבות שלימות נתלה הוא בהם, ומכך בא הוא לתור ולחפש נאשמים על אף שיודע שאינם אשמים באמת, אבל כיון שיכול לאחוז במשהו, מיד נאחז אף בסיבה קלושה, והעיקר לשייך לסיבה את אשר אירע לו, וזאת כדי לצנן את חום המינות הבוערת, וזהו ''מינות משכא'' - המינות מושכת לאדם להינתק מההשגחה העליונה ולהיגרר אחר הסיבות שיהיו אלו שיהיו.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בים דרך - בראשית

אמונה ובטחון
הרה''ג יעקב ישראל לוגאסי שליט''א

לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן