יז. העובד ה' לעולם אין שייך בו מושג ''הליכה לאחור'', גם מעידותיו הינם לצורך ולתועלת עליה נוספת, ורק שידע היאך להתייחס לאותן מעידות

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר בים דרך - במדבר יז. העובד ה' לעולם אין שייך בו מושג ''הליכה לאחור'', גם מעידותיו הינם לצורך ולתועלת עליה נוספת, ורק שידע היאך להתייחס לאותן מעידות
תוכן עניינים

--------

לאחר הראנו האלקים את כל זאת, נשכיל להבין שאין בעצם מושג של הליכה אחורה. למי שבאמת לא נופל ברוח ואף שנופל בכשלון המעשה, לעולם הוא במצב של התקדמות לקראת השלימות, ודומה הוא לקבלן השני שהמשלנו למעלה; בונה הוא קומה אחת, אמנם קורסת לו - ארעה לו נפילה - בקימתו ממנה עושה שתי פעולות יחד: א. בונה את הריסותיו. ב. מכין הוא תשתית לקומה החדשה, ובהגיעו לפסגת הקומה החדשה אמנם קורסת היא לו, אולם זו נפילה של הקומה השניה - לא של הראשונה. הראשונה כדקיימא - קיימא. שוב קם הוא מנפילה שניה, משקם את הריסותיה. בכך עשה שתי פעולות: א. שיקם את הריסות הקומה השניה. ב. הכין תשתית לקומה השלישית. ובהגיעו לפסגת הקומה השלישית - ביציקת גגה - אכן קורסת לו, אולם זו נפילה בקומה השלישית - לא בראשונה ולא בשניה. אלו כבר בכיסו עומדים לנצח, ואין שום יד שתוכל לגעת בהם. וכן על זה הדרך.

והסיבה לכך - לפי שהוא מתחסן בכל נפילה וקימה, וכל קימה מהנפילה היא יצירה חדשה לגמרי, כמבואר לעיל מתועלות הנפילות, ובכל קימה הרי שהוא:

א. מכיר את מצבו האמיתי ומחפש דרך להשתלמות יתירה, ומבין שככל שהוא נצרך לעלות יותר ולהשתלם, יותר נצרך הוא שוב לנסיון חדש וקשה מקודמו, ואין זה גורע ממעמדו הקודם כלל, אלא להיפך - בכך שיקום ולא ייחלש בדעתו, מתקדם הוא הלאה.

ב. בכל קימה מפגין הוא נאמנות כנה ואמיתית לבורא, דבר שיזכה אותו למעלה עליונה יותר, ונמצא שבקימה זו זכאי הוא להעפיל לקומה נוספת.

ג. ברור שבקימה זו יוצא מהסטנדרט המבואר לעיל בתועלת ג'.

ד. וכן בכך למוד הוא במידת הענווה וההכנעה, שהמה התנאי היחיד להארת פני ה', ומבלי זה כל עבודתו תועבה - ''תועבת ה' כל גבה לב''.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בים דרך - בראשית

אמונה ובטחון
הרה''ג יעקב ישראל לוגאסי שליט''א

לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן