יולדת עד שבעה ימים

תוכן עניינים

ההלכות לדעת הרב עובדיה זיע"א בלבד.
--------

מיום הרביעי ללידה עד היום השביעי - הדבר תלוי בהרגשתה: אם אמרה שאינה צריכה שיחללו עליה את השבת, אין מחללים. אבל אם שתקה או שאמרה איני יודעת, ונראה שיש צורך בכך, כגון שקריר בחדר, מחללים, אלא אם כן הרופא או חברותיה אומרים שאינה צריכה. ואם אמרה שצריכה, אפילו אם הרופא אומר שאינה צריכה, מחללים עליה, כי ''לב יודע מרת נפשו''. (שבת ג שלב)

שבעה ימים שאמרנו הינם מעת לעת כנ''ל. כגון, אם ילדה בשבת בשעה 4:00 אחר הצהרים, דינה כן עד לשבת הבאה בשעה 4:00 אחר הצהרים. (שבת ג שלג)

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרב המחבר

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל מחבר
סדר היום בהלכה ובאגדה

כסלו התשע"ג
לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן