יד. עמידה בנסיון האמונה הוא תכלית האדם ועל ידו זוכה הוא למדריגות נפלאות נוספות

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר בים דרך - בראשית יד. עמידה בנסיון האמונה הוא תכלית האדם ועל ידו זוכה הוא למדריגות נפלאות נוספות
תוכן עניינים

--------

וראה מה שכתב החיד''א (מתוק מדבש ט') על דוד המלך, שעם כל צדקותיו ודביקותו בה' ונידוד שנתו בלימוד התורה, עדיין לא זכה להיות ''רגל רביעי שבמרכבה'', אלא בשעה ששמעי בן גרא חרפו וגדפו וקללו קללה נמרצת ועפרו בעפר, והוא הבליג ולא השיבו דבר מתוך אמונה פשוטה (שמואל-ב טז, יב): ''הניחו לו ויקלל כי אמר לו ה'''! כי בזה ניכרת שלימות האמונה, כשיורד על האדם צער וכאב, ובפרט ענין הבזיונות שקשים לאדם כמיתה ממש, שהרי המלבין פני חבירו חמור עונשו יותר מרוצח, ואז זכה דוד למעלתו השלימה, כן צריכה להיות הנהגת האדם בכל אשר תתאכזב ותתעגם נפשו לעמוד מיד ולהכנע לדין שמים, כענין שנאמר באהרן הכהן: ''וידום אהרן'', להדמים ולהשתיק את סערת הרוח מתוך אמונה חושית שאין כאן מלבד יד ה' העושה הכל לטובה.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בים דרך - בראשית

אמונה ובטחון
הרה''ג יעקב ישראל לוגאסי שליט''א

לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן