יג. אין הזמן בוגד במתחזק באמונתו - תפארת ישראל

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר תפארת ישראל - הרב יעקב ישראל לוגאסי שליט''א יג. אין הזמן בוגד במתחזק באמונתו - תפארת ישראל
תוכן עניינים

--------

אל יפל לבבכם מבגידת הזמן, שאין הזמן שולט על המתחזק עצמו בבטחון חזק ואמונה יתרה בשמחת הלב. (''יסוד העבודה'', מכתב נה)

''ונתתי גשמיכם בעתם'' (ויקרא כו, ד) - מה המה העתים של ישראל? והוא שכתוב (ישעיה לג, ו) ''והיה אמונת עתיך'' וגו'. עין שם ברש''י [וזה לשונו: והיה לך לחסן ישועות וכו' את אשר תאמן לבוראך]. אמונה - זאת היא העתים של עם ישראל, לא כמו ששגור בפי הבריות: עתים טובות ועתים לא טובות, כי העתים תלויים באמונה - כשיש אמונה ובטחון בה', הוא יתברך משנה עתים ומחליף את הזמנים ונעשה עתים טובות. (''דברי ישראל'', בחקותי)

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרב המחבר

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל הרב יעקב ישראל לוגאסי שליט''א
תפארת ישראל

הרב יעקב ישראל לוגאסי שליט''א לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן