יב. ''אם תעזבני יום - יומיים אעזבך'', המצפון שנזנח ולא נענה לא ישוב לצעוק בקרב האדם רק לאחר עבודה כפולה

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר בים דרך - במדבר יב. ''אם תעזבני יום - יומיים אעזבך'', המצפון שנזנח ולא נענה לא ישוב לצעוק בקרב האדם רק לאחר עבודה כפולה
תוכן עניינים

--------

ובזה יובן מה שאמרו חז''ל (ירושלמי סוף ברכות): ''אם תעזבני יום יומיים אעזבך'', הרבה טועים במחשבתם, וכאשר גבר עליהם יצרם להבטל מתורה יום אחד, ורואים שהשלימו את החסר למחרת נדמה להם - מה הפסדנו? הנה השלמנו את החסר וכאילו לא ארע דבר. אולם טועים הם, קרה אצלם דבר גרוע, שהרי השקדן שלומד יום יום מצפונו זועק על שעה של ביטול תורה או אפילו על חצי שעה, ומעתה שהתבטלו יום או חצי יום, מצפונם נהיה גס יותר, ומעתה לא ירגז עליהם יצרם הטוב על חצי שעה או שעה, אלא על חצי יום של ביטול תורה, ואילו על חצי שעה או שעה של ביטול לא ירגיזם יצרם הטוב על כך, וכן על זה הדרך, כמה שהאדם יותר משקיט וסותם את הפה של זעקת מצפונו, מצפונו נהיה גס ודורש ממנו רק דברים גסים וחמורים, ואילו מהדברים שדרוש להם דקות - שהם בעצם עיקר שלימות האדם - הזעקה כבר לא תישמע אצלו מהם כלל.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בים דרך - בראשית

אמונה ובטחון
הרה''ג יעקב ישראל לוגאסי שליט''א

לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן