יא - ''תורתי שמרו'' - תנאי להשגת ה''פתח כחודו של מחט''

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר בלבבי משכן אבנה - ט' יא - ''תורתי שמרו'' - תנאי להשגת ה''פתח כחודו של מחט''
תוכן עניינים

--------

נמצא אם כן, שעל מנת לזכות לקשר עם הקב''ה, ראשית על האדם להבין שישנם שני דרכים: דרך אחת האומרת: יש גבול, יש מלחמות וכו'. ודרך נוספת - ''דרך עץ החיים'' - שהיא אומרת: אין גבול! אדם יכול ומסוגל לקבל קשר שלם עם בורא העולם! אבל על כך צריך את ה''הלוואי אותי עזבו ותורתי שמרו''! ''תורתי שמרו'' זהו הגבול המוכרח לאדם בהנהגת הגוף, כי בלא''ה הוא עלול ליפול לסט''א. אדם הסבור שגם ללא ה''תורתי שמרו'' יוכל לקבל קשר בלתי גבולי עם הקב''ה - הריהו טועה! אחרי שהוא נמצא בתוך ה''תורתי שמרו'', יכול הוא לפתוח לקב''ה פתח כחודו של מחט, שהוא פתח של אמונה. אבל אמונה בלי תורה היא דמיונות. מאידך גיסא, ''תורתי שמרו'' לבד בלי אמונה, זוהי ח''ו תורה של נפרדות, שאדם אינו מחובר לבורא עולם. ''קוב''ה ואורייתא וישראל חד הוא'' זה בעצם . יש בורא, ויש את ההתקשרות של האדם עם הבורא. אבל ה''שמרו'' - מה ששומר אותו, ונותן לו את האפשרות להתחבר לכל נקודה - זו התורה הק'!

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל הרב המחבר שליט''א
בלבבי משכן אבנה - א

ספר זה בא להראות וללמד דעת כיצד יזכה האדם לדברי המס"י (פ"א) שכתב כי השלמות האמתי הוא רק הדבקות בו ית"ש
לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן