יא. השומר עיניו וקדושתו זוכה עוד בחיים חיותו לראות פני שכינה, המתבטא בַּעֲרֵבוּת התורה והתפילה

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר בים דרך - בראשית יא. השומר עיניו וקדושתו זוכה עוד בחיים חיותו לראות פני שכינה, המתבטא בַּעֲרֵבוּת התורה והתפילה
תוכן עניינים

--------

והוא המובטח לאינו זן עיניו מדבר ערווה, כמובא במדרש ד''א זוטא: ''כל הרואה דבר ערווה ואינו זן עיניו ממנו זוכה ורואה פני שכינה'', דכנגד שעצר תאוותו וסילק השוחד ממנו, זוכה לאמונה שלימה עד כדי ראיית פני השכינה, ונאמר ''זוכה'' - דהיינו שכבר בעולם הזה יזכה לראות פני שכינה בבחינת מה שאפשר לאדם לזכות כאן עלי אדמות, ולפחות יתבטא זאת אצל השומר עיניו בכך שירגיש חשקות וערבות בתורתו ובתפילתו.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בים דרך - בראשית

אמונה ובטחון
הרה''ג יעקב ישראל לוגאסי שליט''א

לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן