ט. לעת קץ תתחזק הבטחת התעוררות התשובה בישראל שהינה מוכרחת ולא תלויה בבחירה

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר בים דרך - דברים ט. לעת קץ תתחזק הבטחת התעוררות התשובה בישראל שהינה מוכרחת ולא תלויה בבחירה

--------

ובזה יובן מה שנאמר בפסוק על אחרית הימים (עמוס ח, יא,):

''והשלחתי רעב בארץ לא רעב ללחם ולא צמא למים כי אם לשמוע דבר ה'''.

רעב - היינו רצון ללחם, תיאבון השתוקקות, שאמנם רצון לשוב הוא תמיד כאמור בלבות ישראל, אלא שבסוף הימים יהא בבחינת רעב ממש, דהיינו יתחזק הרצון להיות רצון עז לשוב לה' מתוך חרטה עמוקה, וזה מבטיח הקב''ה שישליח בנו את הרצון לתשובה בייתר שאת - הבחירה שלנו תהא בזה באם נאחז את אותו רעב ונספק לו לרעבונו לעשות תשובה, או שנדחה חלילה בידים לאותו רצון ורעב.

וכמו שביארנו בדברי הרמב''ם לעיל, בענין כבר הבטיחה תורה שסוף ישראל לעשות תשובה בסוף גלותן, דהיינו שתתחזק אצלם החרטה והרצון לשוב לה' יותר מתמיד, אחר שכאמור התעוררות התשובה מוכרחת שתהא בלבות ישראל.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בים דרך - בראשית

אמונה ובטחון
הרה''ג יעקב ישראל לוגאסי שליט''א

לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן