טעמו וראו כי טוב ה'

תוכן עניינים

--------

ישנה מימרא הנאמרת בשם הגאון ר' אריה ליב מאלין זצ''ל, שפעם בא אליו בחור ושאל אותו סברא בלימוד. ניסה הגאון להסביר לו לכאן ולכאן, וללא הועיל. לאחר כמה נסיונות ללא הצלחה, אמר לו הגרא''ל את המשפט הבא: ''אני יכול לנסות להסביר לך מהצד הזה, ומהצד השני, מלפנים ומאחור, מלמעלה ומלמטה, עד שאולי תבין. אבל את הראש שלי, את התפיסה שלי [ואין הכוונה לכח החריפות והזכרון, אלא הברירות בנקודת ההבנה] - את זה אינני יכול לתת לך!''

הגר''ש פינקוס זצ''ל הגיע פעם לאחת הישיבות [כמדומה שהיה זה בשעת לילה מאוחרת], ומסר 'ועד' לבחורים.

בתוך דבריו אמר להם כך: ''אני יכול לדבר ולהסביר לכם עוד ועוד, אבל תאמינו לי לדבר אחד: אילו הייתם יודעים מהי ההרגשה של אדם שחי עם הקב''ה, הייתם רודפים אחרי שאסביר לכם איך להגיע לשם. רק שאינכם מבינים באיזה חושך אתם חיים, מה חסר לכם, וכמה אתם רחוקים מהאמת. טעמו וראו כי טוב ה'''.

והוא המשיך ואמר להם: ''אבל דעו לכם כי גם אם הייתם מבקשים ממני, אינני מסוגל, והקב''ה לא נתן לי את הכח להטעים לכם מעט מהטעם האמיתי של דבקות בו ית'''.

לכל אדם ישנם זמנים מיוחדים של עליה שבהם הוא חש התרוממות והנאה מרוחניות, והוא מדמיין לעצמו שקרבת ה' הכוונה לחיות כך כל הזמן.

ויש לו לידע, שלא מיניה ולא מקצתיה! קירבת ה' הוא עולם אחר מהמושגים שהאנשים מכירים. כל אחד יכול לחיות שם, וח''ו גם להיפך. אדם צריך להחליט בעצמו בירור גמור האם הוא רוצה להכניס את הקב''ה בלבבו באמת, ''בלבבי משכן אבנה'', לחיות באמת! לא עם מחשבות חיצוניות של שויתי ה', עם אותיות של הוי-ה בלבד, אלא שהקב''ה יימצא אצלו בתוך הלב!

א''א להסביר למי שלא השיג, אבל נדרשת מהאדם אמונה בדרכם של כל הצדיקים שדרכו בה עד היום, והגיעו לשם וחיו עם תפיסה נפלאה זו.

הרה''ק ר' משה מקוברין התבטא פעם, כי אילו בעלי התאוה היו יודעים טעמה של ה'תאוה' האמיתית, אילו היו מכירים בהנאה האמיתית הטמונה בקרבת ה', היו עוזבים את כל הנאות העולם, ורודפים אחרי קרבת ה' בכל כחם.

ובאמת שזהו דבר פשוט וברור, כי כל האהבות, הן בסה''כ נפילות של עולם האהבה האמיתי, שהוא אהבת ה'. זו הדרך שהקב''ה יצר את עולמו, שכל זמן שנמצאים בחוץ, א''א להשיג אפילו מעט מן המעט את הפנימיות.

והדרך להכנס אל הפנימיות, היא לעולם דרך האמונה. מי שיש לו אמונה באמת, אמונה בכל גדולי הדורות, בתלמידיהם ותלמידי תלמידיהם, והוא מאמין לדברי החזו''א שכתב שאפשר לו לאדם להיות כמלאך ה' צבקות, לרגעים ספורים, כאן בעולם הזה, ולא ינסה לפרש זאת עם ההרגשות שלו, אם יחוש אדם, לא בדמיונות, לא בהרגשות רופפות, אלא במוחש, בהרגשה פשוטה, שכמו שהוא מרגיש את השולחן ואת הכסא, כך מרגיש הוא את הרבש''ע באמת - אם אדם יאמין לכך, ויחליט למסור את חייו למען מטרה זו, הוא יצא מעולם של חושך לעולם של אורה.

אם יש אדם שעדיין מסופק בדברים, להוכיח את אמיתות הדברים אי אפשר, אבל דבר אחד אפשר לבקש ממנו: למענו, למען הכנסת ישראל, ולמען לעשות נחת רוח ליוצרנו, שיבכה לקב''ה יום יום, שעה שעה, ויבקש שיכוון אותו לאמת. ואם הוא באמת יתחנן ובאמת ירצה, ודאי יעזרהו הקב''ה להגיע לאמת ולעשות נחת רוח לפניו ית' כל הימים.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל הרב המחבר שליט''א
בלבבי משכן אבנה - א

ספר זה בא להראות וללמד דעת כיצד יזכה האדם לדברי המס"י (פ"א) שכתב כי השלמות האמתי הוא רק הדבקות בו ית"ש
לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן