טו. הקב''ה משליח רעב וצמאון לשמוע דברו אצל הזכאים לכך, ותפקידנו לספק להם את דבר ה'

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר בים דרך - ויקרא טו. הקב''ה משליח רעב וצמאון לשמוע דברו אצל הזכאים לכך, ותפקידנו לספק להם את דבר ה'
תוכן עניינים

--------

אם בדורות קודמים היה מדאיג מאד לקרוא מחלוקת זו, מה יהא על גורלם של עם ישראל שמא הלכה תיקבע בשמים לגמרי כחכמים? אולם בדורנו זכינו לראות שהלכה - לפחות בחלקה - נקבעה כרשב''י - רעב חיובי! יש רעב וצמאון לדבר ה', ויש מי שיספק אותו לרעבים ולצמאים, ומאות אלפי בעלי התשובה יוכיחו. הקב''ה עושה את שלו - והשלחתי רעב. הוא הממציא את התאבון והצמאון לתועים ולמרוחקים, ואנו צריכים להשלים את הפעולה ולספק לתועים את רעבונם.

הדבר מחייב את הרחוק ואת הקרוב, הרחוק, כשמרגיש רעב וצמאון לדבר ה', צריך לדעת שקיבל את המתנה הגדולה ביותר שיכולה להיות ישירות מהשם יתברך, ועליו לנצלה ולא לדחותה ממנו, אלא צריך לרוץ, ללא התמהמהות, לספקים המספיקים את הלחם והמים לצמאים ולרעבים, והם התלמידי חכמים.

והדבר מחייב את הקרוב לעשות ככל האפשר, לספק לרעבים ולצמאים את דבר ה', כי אם הקב''ה עושה את שלו, כל שכן שאנו נעשה את המוטל עלינו.

ולא רק לספק לרחוק את דבר ה', אלא כל אחד בסביבתו ובקרובים אליו, יטיף דבר ה' לחזק ולהוכיח ולעודד, כי הזמן גרמא להיות עתה זמן מוכשר לתשובה, וכמבואר ברמב''ם (הלכות תשובה פ''ז ה''ה): ''וכבר הבטיחה תורה שיעשו ישראל תשובה בסוף גלותן''.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בים דרך - בראשית

אמונה ובטחון
הרה''ג יעקב ישראל לוגאסי שליט''א

לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן