ח. מדוע מידת הדין מתוחה בעקבתא דמשיחא

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר בים דרך - במדבר ח. מדוע מידת הדין מתוחה בעקבתא דמשיחא
תוכן עניינים

--------

הערה נוספת יש להוסיף, דעתה שאנו קרובים לקץ הימים, כל עיכוב קטן שקול הוא כעיכוב ארוך של ימים עברו, והדבר דומה לחתן העומד לשאת את כלתו, דככל שירחק זמן חופתם ניתן להיסבל דחייתו, ולמשל אם עומדים הם היום כשמועד חופתם נקבע לעוד ששה חודשים - ניתן להיסבל לדחותו לשבעה חודשים, אולם ככל שיתקרב מועד חופתם שנקבע, וכמו למשל שעומדים הם חודש או שבועיים סמוך למועד חופתם, הרי שלא ניתן להיסבל דחייה למועד זה, ועל אחת כמה וכמה כשמועד חופתם סמוך לעוד ימים אחדים, שכבר הוזמנו כל המוזמנים והוכנו כל ההכנות, בודאי שלא יסבל דחייה. כן הוא עתה שאנו קרובים מאד לעידן הקץ האחרון, וישנם הרי הרבה קיצים בסמוך לקץ האחרון שהינם בעלי סיכוי לגאולה, לכך היום מידת הדין מתוחה מאד להעניש החוטאים - כנראה בחוש, לפי שבכך גורמים הם דחייה לקיצים שקרוב סיכויים לגאולת ישראל.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בים דרך - בראשית

אמונה ובטחון
הרה''ג יעקב ישראל לוגאסי שליט''א

לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן