ח - חביבותן של ישראל בעיני ה' - כסיבה לאהבת ישראל

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר כנסת ישראל ח - חביבותן של ישראל בעיני ה' - כסיבה לאהבת ישראל
תוכן עניינים

--------

לו היינו יודעים עד כמה חשוב כל נפש בעיני הקדוש-ברוך-הוא, ועד כמה יקרה כל נפש אדם מישראל, היינו יראים ומתפחדים מלהעלות, חס וחלילה, שנאה בליבנו על שום בר ישראל.

בוידויינו ביום הכפורים אומרים אנו: ''את אשר אהבת - שנאנו'', ומי אהוב לה' יתברך יותר מישראל?!

לו היינו יודעים עד כמה חיבתן של ישראל לפני אבינו שבשמים, הרבה היה קל לנו קיום מצות ואהבת לרעך כמוך.

ונצטט כאן מאמרים ופסוקים מגודל חיבתן של ישראל, כדי שיידע השונא למי הוא שונא, ויידע האוהב למי הוא אוהב.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל בר לבב - אהבת ישראל

מגוון מפורט של מקרים רבים בחיי היום יום הגוררות בסיבתן את עוון "שנאת חינם" עם עצות בחונות ומנוסות להסרת השנאה והחדרת האהבה
הרב יעקב ישראל לוגאסי שליט''א

לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן