ח. דורנו לעומת דורות אבותינו

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר בים דרך - בראשית ח. דורנו לעומת דורות אבותינו
תוכן עניינים

--------

הראנו לדעת מכל הנזכר, כמה הקפידו אבותינו על פנימיות הדברים מבלי להתפתות לשוחד הברק של החיצוניות, מה שלדאבוננו זהו חולי דורנו, אין הערכה לפנימיות כאשר החיצוניות לא מרשימה, ולהיפך כשהחיצוניות מרשימה רצים אחריה ואף כשהפנימיות חסרה ולקויה. ומכך נובעת טעות נוראה כאמור, שעל החיצוניות עומדים ומתעקשים שתהא מושלמת, ולגבי הפנימיות מתפשרים ומאמינים ומקווים שליקוי וחסרון הפנימיות יסתדר משך הזמן. והדבר צריך להיות להיפך, להשתדל ככל היותר לעמוד על פנימיות מבוססת ומוצקה, ועל החיצוניות להתפשר בתקוה שזה יסתדר במשך הזמן. והדבר מתבטא בהרבה פרטים, אם זה באופני השמחות שעושים היום, בבזבוז ממון רב וברושם גדול של טובי האולמות הזמרים והצלמים, בתלבושות מפוארות ויוקרתיות, ואף כשאין האמצעים לכך מאפשרים אף לא למקצתיה.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בים דרך - בראשית

אמונה ובטחון
הרה''ג יעקב ישראל לוגאסי שליט''א

לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן