חתימה [ספר מסילת ישרים]

דף הבית ספרי קודש אונליין מסילת ישרים לרמח"ל חתימה [ספר מסילת ישרים]

אמר המחבר הפעם אודה את ה' אשירה ואזמרה, אשר עד הנה עזרוני רחמיו להוציא לאור ספרי זה מסלת ישרים אשר להתלמד בו חברתיו, ולהועיל לשכמותי לרבים נתתיו. אולי אזכה שיזכו אחרים על ידי, וייטב להם בעבורי, ואעשה נחת רוח ליוצרי. ותהי זאת נחמתי בארץ תלאובות, ואקרא שמה רחובות. כן יאמר ה' לתת חלקי בתורתו, ללמוד וללמד לשמור ולעשות. וחפצו בידי יצליח אמן כן יהי רצון.

ותשואות חן חן ממני ישא איש אשר כלבבי מדושתי ובן גרני, עטרה לראשי וחותם על יד ימיני. זה דודי וזה רעי, רבי אלופי ומיודעי, הלא הוא החכם הנעלה כבוד מורי הרב רבי יעקב בן כבוד רבי אברהם בשן נטרה רחמנא ופרקה, אשר נכנס בעביה של קורה לזכותני בדבר הזה מתחילה ועד סוף להדפיס ולהגיה ולהשלים כל המלאכה בשלם שבפנים. ומשנהו נודע בשערים שמו, מהולל בתשבחותיו ונמוקו עמו, זריז ונזכר לטובה על כל מגיהי ספרים, איש מהיר במלאכתו, בין החכמים מרום שבתו, הלא הוא החכם הנעלה כבוד מורי הרב דוד בן להרב הגדול המופלא והמובהק כבוד מורי הרב רבי רפאל מילדולה נטרה רחמנא ופרקה. יברך ה' חילם ופעל ידיהם, בכל אשר יפנו ישכילו, שמחת עולם תהיה להם, ישבעו בנים והניחו יתרם לעולליהם.

כה דברי הצעיר

משה בן כבוד רבי יעקב חי לוצאטי ס"ט.

כל הזכויות שמורות (c) ל ”ויקיטקסט” תחת רישיון
GNU Free Doc
דילוג לתוכן