חנוך של הרב מבריסק - תפארת ישראל

תוכן עניינים

--------

בעת מלחמת העולם הראשונה, כשרבים מבני הישיבות גלו לרוסיה, וכשנגמרה המלחמה וחזרו למקומם והגיעו לבריסק רבים מבני הישיבות, חשש מרן הגרי''ז זצ''ל שבמשך זמן המלחמה, כששהו הבחורים ברוסיה, שמא קלטו הבחורים לאזניהם דברים שאינם כשרים כל כך, ולא הרשה לבניו לשוחח עם אותם הבחורים ששבו מרוסיה. בדומה לזה, בתקופה שבנותיו למדו עם חברותיהן, עמד הגרי''ז מאחורי הדלת לשמע איך שהם לומדים (ידוע שאצלו כל רגע קדש קדשים)

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרב המחבר

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל הרב יעקב ישראל לוגאסי שליט''א
תפארת ישראל

הרב יעקב ישראל לוגאסי שליט''א לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן