חיי דוד המלך ניתנו לו במתנה ע''י אדם הראשון - ספר דוד המלך ועוצמת התהילים

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר דוד המלך ועוצמת התהילים חיי דוד המלך ניתנו לו במתנה ע''י אדם הראשון - ספר דוד המלך ועוצמת התהילים
תוכן עניינים

--------

מהנֶפֶל והסיכויים האפסיים

דוד המלך חי כנגד כל הסיכויים. דוד המלך היה אמור להיוולד נֶפֶל ולחיות רק שלוש שעות, אך אדם הראשון אשר הכיר את מהות הנפל הזה וראה בו עוצמה ותפקיד לנצח נצחים, ביקש מאת ה' להחיות את דוד המלך ונתן לו במתנה 70 שנה מחייו.

"חַיִּים שָׁאַל מִמְּךָ, נָתַתָּה לּוֹ אֹרֶךְ יָמִים עוֹלָם וָעֶד". מובא בזוהר ח''ב רל''ה: מכאן למדנו שדוד המלך לא היו לו חיים כלל, חוץ ממה שאדם הראשון נתן לו משלו. וכך העמידו שדוד המלך חי 70 שנה, ואלה 70 השנה נתן לו הקב''ה מאלה השנים של אדם הראשון, שהיה לו לחיות 1000 שנים וחי 930 שנה, כלומר: פחות 70 שנה שנתן לדוד המלך. ובהם נתקיים דוד, וניתנה לו אריכות ימים בעולם הזה ובעולם הבא.

מובא ב"אור החמה": כאשר חטא אדם הראשון, הוצרך להתגלגל אל אדם תחתון שהיא המלכות לכפרת עוונו, שיֵצֶא מרחם אימו וימות ותקבל הנפש ההיא עונשה. וכשראה אדם סוד גילגולו שם ועונשו, רצה שיתקיים הגוף הזה (דוד המלך) ונטל משנותיו 70 שנה, כדי שיהיה הגוף הזה עוסק בתורה ומצוות והוא (אדם הראשון) ישתלם בו, ונמצא אדם הראשון משתלם (מלשון שלמות) והגוף הזה - גוף דוד, זוכה שלא יהיה נפל ויזכה לתחיה.

בילקוט בראשית מובא על הפסוק "זֶה סֵפֶר תּוֹלְדֹת אָדָם": העביר לפניו כל הדורות, הראהו את דוד, חיים חקוקים לו ג' שעות. אמר לפניו: ריבונו של עולם, לא יהא תקנה לזה? אמר: כך עלתה במחשבה לפני. אמר לו: כמה ימי שני חיי? אמר לו: אלף שנים. אמר לו: יש מתנה ברקיע? אמר לו: הן. אמר לו: 70 שנה משנותי יהיו למזל זה (יהיו לדוד, במקום 3 שעות החקוקות לו). מה עשה אדם הראשון? הביא את השטר וכתב עליו שטר מתנה, וחתמו עליו: הקב''ה ומלאך מט''ט ואדם הראשון. וזה שאמר הכתוב בתהלים מ': "הִנֵּה בָאתִי בִּמְגִלַּת סֵפֶר כָּתוּב עָלָי".

בילקוט שמעוני מובא: כאשר הגיע אדם הראשון לגיל 929 שנה, פנה לקב''ה ואמר לו שהוא מתחרט על השנים שנתן מחייו לדוד המלך, וכי חפץ הוא לחיות עוד 70 שנה. מובא בזוהר: שאפילו אם ילך האדם בעולם הזה אלף שנים, ביום פטירתו נראה לו כאילו כל חייו עברו כהרף עין, כאילו הכל חלף ברגע אחד.

תיקון חטא אדם הראשון ע''י דוד המלך

[אדם] - ראשי תיבות: [א]דם, [ד]וד, [מ]שיח.

אדם הראשון היה שיא השיאים, אך חָטַא, ומאז חטאו העולם נמצא כל הזמן במצב של ירידה, ירידת הדורות. והירידה היא לצורך התיקון והבאת העולם לשלמות. מצד אחד ישנה ירידה, אך מצד שני ישנו כל הזמן תיקון ועליה, עד לתיקון העולם במלכות ה'. אם האדם הראשון לא היה חוטא הוא היה בעצמו משיח, והיה מביא את הגאולה לעולם. אך למרות שחטא אינו פטור מלמלא את תפקידו ולסיים את התיקון, אלא שיעשה זאת ע''י דוד - משיח.

הראשון שהתחיל לתקן את חטא אדם הראשון היה דוד המלך. בכך שנתן אדם הראשון לדוד 70 שנה: גם אדם הראשון זוכה שיתוקן ע''י דוד, וגם דוד זוכה שיהיו לו חיים, ולא ימות כנפל לאחר 3 שעות של חיים. התיקון הגדול ביותר שעשה אדם הראשון, כבר מתחילת האנושות היה: המתנה שאין גדולה ממנה, מתנת החיים שנתן לדוד המלך, מתנה המוגבלת בזמן: 70 שנה. "אָשִׁירָה לַיְיָ בְּחַיָּי, אֲזַמְּרָה לֵאלֹקַי בְּעוֹדִי", בעודי - בעוד אני חי. מי כדוד המלך יכול היה להבין את הדברים? הוא ידע שמעט שנותיו ניתנו לו במתנה והוא חייב לנצלם. דוד המלך הרגיש את החסד הגדול שנתן לו הקב''ה כאשר נתן לו חיים, והודה לה' כל חייו: "חַסְדֵי יְיָ עוֹלָם אָשִׁירָה, לְדֹר וָדֹר אוֹדִיעַ אֱמוּנָתְךָ בְּפִי, כִּי אָמַרְתִּי עוֹלָם חֶסֶד יִבָּנֶה", העולם בנוי על יסוד החסד, וגם בניין חייו של האדם מקורו בחסד, במתנה הגדולה שנתן לו הקב''ה.

חיי דוד המלך ניתנו לו במתנה ע''י האבות

אדם הראשון התגלגל באבות, ומאחר שכך: מה שנתנו לו האבות זו בעצם המתנה של אדם הראשון בעצמו. בזוהר ח''א קס''ח מובא: דוד המלך קיבל את חייו גם מן האבות הקדושים. חוץ ממה שאדם הראשון נתן לדוד, האבות הניחו לו מחייהם כל אחד ואחד, ודוד חי בכל אלו השנים שהניחו לו האבות.

ב"אור החמה" מובא: הנה מה שהאבות הניחו לדוד המלך 70 שנה אחרי שכבר השאיר לו אדם הראשון, כי אחר שאדם הראשון חטא, נפגמו אותן השנים ע''י שנגזרה עליו מיתה ואז בטלה מתנתו. וכשחזר אדם הראשון להתגלגל באבות ונתקן בהם, חזר ונָתַן לו באופן שיועיל לו. הרי בעל המתנה הראשונה הוא בעצמו בעל המתנה האחרונה.

[אברהם] - הניח לדוד המלך 5 שנים. כיון שהיה לו לחיות 180 שנה כמו יצחק, והוא חי רק 175 שנים.

[יצחק] - יצחק לא הניח לדוד המלך כלום, כיון שיצחק בא מצד הדין וגם דוד המלך בא מצד הדין. וכתבו גורי האר''י שיצחק נתעבר ביוסף ולכן יוסף נָתַן במקום יצחק. וכן, יצחק משעת העקידה ואילך נחשב כמת, כיון שקיבל דין המיתה על עצמו. ומה גם שפרחה ממנו נשמתו בפועל, ונכנסה באיל שנשחט במקומו והוא קיבל נשמה חדשה, ומאז לא היה לו לשייר לדוד כלום, לכן נכנס יוסף במקומו ושייר לדוד המלך 37 שנים בשביל יצחק, כנגד אותן 37 שנים שחי יצחק לפני העקידה, שהרי יצחק בעת העקידה היה בן 37 שנים.

[יעקב] - העניק לדוד המלך 28 שנים. היה לו לחיות בעולם כימי אברהם 175 שנים, ולא חי אלא 147 שנים.

[יוסף] - העניק לדוד המלך 37 שנים. יוסף חי 110 שנים, והיה לו לחיות 147 שנה כימי יעקב. מובא ב"ניצוצי אורות": שלמרות שיוסף לא היה גלגלול אדם הראשון, יוסף נתן לדוד המלך את רוב השנים מתוך 70 השנים, כיון שמשיח בן דוד יחייה את משיח בן יוסף.

אברהם 5 שנים + יוסף 37 שנים + יעקב 28 שנים = בסה''כ 70 שנה.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרבנית המחברת

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל הרבנית שלומית גד זצ''ל
דוד המלך ועוצמת התהילים

הרבנית שלומית גד זצ''ל

לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן