ז. מסכן הוא האדם שכל צרכיו מזומנים לפניו ואין לו סיבה הגורמת לו להתקשר עם בוראו

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר בים דרך - בראשית ז. מסכן הוא האדם שכל צרכיו מזומנים לפניו ואין לו סיבה הגורמת לו להתקשר עם בוראו
תוכן עניינים

--------

יתבונן המיוסר כמה בני אדם שכביכול מאושרים, מסתובבים ללא קשר עם הבורא כלל, פשוט אין להם צורך בו, וכמו כן אין מה שידחף אותם להתקשר עם הבורא, הכל הולך אצלם למישרים ומנועים המה מלהתפלל, ואף שלבם חפץ לקרבת ה' ולהתפלל בעריגה וכסופין, אולם מחמת שפע החומר שהושפע עליהם - נחסם לבם, קשה להם לפתוח לבם בתפילה, לבם לב אבן ממש, כי מה חסר להם ומה יגרום להם שיישבר לבם לה', וגם אם מתאמצים הם להתפלל אינם יכולים, כי אין שום מועקה וכאב שירגש אותם ויפעיל אותם לצעוק - הרי מסודרים המה בכל ענייניהם, חומת חומריותם מבוצרת בשלימות ואין בה שום סדק להציץ מבעדו, היש צער לנשמה יותר מזה להיותה כלואה בגוף חומרי המגושם בכל שלימות החומריות, ועומד כחומה בצורה ללא שום סדק לאפשר לנשמה להתקשר עם בוראה.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בים דרך - בראשית

אמונה ובטחון
הרה''ג יעקב ישראל לוגאסי שליט''א

לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן