ז. כמעט בכל לשון הרע כלול הוצאת שם רע

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר בים דרך - ויקרא ז. כמעט בכל לשון הרע כלול הוצאת שם רע
תוכן עניינים

--------

וזאת לדעת, דכמעט בכל עוון לשון הרע נכלל ''שם רע'', שהרי המדבר לשון הרע אם מוסיף משפט אחד שאינו נכון או שמגזים בדבורו ואפילו מעט, הרי שכבר נכלל הוא בגדר מוציא דיבה מצד אותו פרט הנוסף שהרי אינו אמת, ובדרך כלל המדבר לשון הרע אינו מדבר על אחד מאוהביו, כך שבנקל יבוא להגדיל המעשה מכפי שהיה, ואם כן בדבריו אלו יש מלבד לשון הרע גם הוצאת שם רע.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בים דרך - בראשית

אמונה ובטחון
הרה''ג יעקב ישראל לוגאסי שליט''א

לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן