ז. הַלָּקוּי בקנאה לא יישווה בעיניו לכלום מה שיש לו, ואף שיש לו הרבה

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר בים דרך - במדבר ז. הַלָּקוּי בקנאה לא יישווה בעיניו לכלום מה שיש לו, ואף שיש לו הרבה
תוכן עניינים

--------

ונוראה היא הקנאה שיכולה להביא אדם למצב שימאס בחייו ממש ובכל היקר שיש לו, ולא ישווה בעיניו למאומה כל אשר יש לו, ויהא בעיני עצמו כמסכן ההוא שאין לו כלום, עד שיסכים לסכן עצמו למות ולא לחיות במצב בו הוא נתון.

ואל תתמה על תכונה זו שנמצאת בלב האדם, שהרי כן מצינו בהמן הרשע שאמר: ''וכל זה איננו שווה לי בכל עת אשר אני רואה את מרדכי היהודי יושב בשער המלך'' (אסתר ה, יג).

יש לו כל הכבוד שבעולם, אולם כשחסר לו משהו מהכבוד - לא שווה לו כלום, וכפי שמעיד הוא על עצמו: ''וכל זה איננו שווה לי...''.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בים דרך - בראשית

אמונה ובטחון
הרה''ג יעקב ישראל לוגאסי שליט''א

לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן