זכרון לפניך בשחק לעד בספר יוחק

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר שו"ת שאול שאל - חלק א זכרון לפניך בשחק לעד בספר יוחק
תוכן עניינים

--------

זכרון אבינו מורינו ורבינו עטרת ראשנו שר התורה ועמוד ההוראה, פאר הדור והדרו, אשר כל בית ישראל הולכים לאורו, והחזיר עטרה ליושנה להעמיד מורשת יהדות ספרד על תילה, ולקרב לבם של רבבות אלפי ישראל לאביהם שבשמים בתורתו המאירה ובפסקיו הבהירים, והרביץ תורה ברבים לאלפים ולרבבות במסירות נפש.

הראשל"צ ונשיא מועצת חכמי התורה מרן

רבינו עובדיה יוסף זצוק"ל

אשר ספר זה הוא אחד מתוך אלפי ספרים שנכתבו בדורינו הנובעים מכחו וכח כחו זכותו תגן עלינו ועל כל בית ישראל אמן.

אמור לי נא, איך נזכה אנו, אמור לי נא איך, לגדול כמורינו.
ניצול הזמן אור לעיני מורנו, חיים של תורה חיי גדול דורנו, נלך בדרכיו, השם יאיר עיננו, ללמוד תורתו תורת משה רבינו.
אליך מרן, עיני כל העם נישאים דברי תורתיך, בליבותם נכנסים, מהם עולם, יונקים וניזונים, דברי תורה דברי אלוקים חיים.
אחי נמעט, בהבלי העולם, זאת לנו מורה, נשיא התורה. אחי מה נאה, עמל התורה, הלואי ונזכה, לחיות לאורם.
(מתוך השיר שנכתב על מרן ומשודר בלווין)

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרב המחבר

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל אברכי כולל ערב ב''גבעת עזר'' שליט''א
שו"ת שאול שאל - חלק א

על סדר השלחן ערוך או"ח, משנה ברורה ח"א - סימנים א-קכז
אשדוד ת"ו - שנת "שאול שאל האיש לנו" (ש' תשע"ג) לפ"ק
בכל ענייני הספר ניתן לפנות לטלפון 054-8437180

לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן