ו. תפקיד האדם בעידן עליה ושיגשוג - לנצל את בהירותו ולא להסתפק במועט, ובכך יאגור כח רב כך שגם כאשר תסתלק ממנו אותה הארת אור פני ה', עדיין ישאר רשימו ניכר

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר בים דרך - בראשית ו. תפקיד האדם בעידן עליה ושיגשוג - לנצל את בהירותו ולא להסתפק במועט, ובכך יאגור כח רב כך שגם כאשר תסתלק ממנו אותה הארת אור פני ה', עדיין ישאר רשימו ניכר
תוכן עניינים

--------

אלא מה שנשאר לבאר הוא, מהי העצה להשאר יציב וחזק בזמני הירידה, לבלתי תמעדנה רגלי עובד ה' בזמן שהחושך יסובבנו. ובכן העצה היא, לנצל את ימי העליה ככל האפשר, וזו תכלית ימי העליה לאגור מדריגות נוספות באמונה וביטחון ובייתר ענייני עבודת ה', וכמה שיעבוד יותר בזמני עליה אלו כך יותר ירווח לו בזמני הירידה, כי ימי העליה אינם תכליתים לעצמם, להיפך, ההתמודדות בימי הירידה המה התכליתים, וימי העליה נועדו לאגור כח רוחני לימי הירידה, כי כשיסתלקו ימי העלייה ויותקף הוא בימי הסתר וחושך, אזי הרושם של עבודתו יישאר בו כפי שיגע על כך.

המופת החותך לכך הוא, שהרי ברור שירידה אצל אדם גדול אינה מתבטאת כירידה אצל אדם פשוט, כיוון שהרושם שנשאר לאדם הגדול בעידן ירידה - גדול מהרושם הנשאר לאדם הפשוט בזמני ירידה שלו, והטעם היות ובזמני העלייה יגע יותר ורכש יותר דביקות והתקרבות לה', וזכה יותר למדריגות בהירות האמונה והביטחון, לכן גם כשנופל ממדריגתו עדיין הרושם חזק, ומספיק לו להחזיק עצמו בעידן ניסיון והסתר.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בים דרך - בראשית

אמונה ובטחון
הרה''ג יעקב ישראל לוגאסי שליט''א

לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן