ו. שארית מצות ''מחיית עמלק'' שנועדה לדורנו, קשה מכל הדורות

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר בים דרך - ויקרא ו. שארית מצות ''מחיית עמלק'' שנועדה לדורנו, קשה מכל הדורות
תוכן עניינים

--------

וזהו שארית מחיית עמלק שנותרה להמחות על ידינו, ושארית זו קשה מכל המלחמות לה' בעמלק שהיו בכל הדורות. אדם פותח רדיו - שומע אנשים יהודים מדברים בעברית, ובתרמית אינם מכריזים על עצמם בגלוי מרד וכפירה בה' אלוקי ישראל, אולם כפירתם טמונה עמוק עמוק במעמקי ליבם, ובלשון חלקלקות משחילים ומחדירים המה את הכפירה במוח השומע טיפין טיפין. וזו הסכנה הגדולה ביותר - כשהאוייב נותן הרגשה שאין מה לפחד ממנו ושלום לו עם מבוקשי נפשו, ולסוף צד את טרפו ומכהו מכת נפש.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בים דרך - בראשית

אמונה ובטחון
הרה''ג יעקב ישראל לוגאסי שליט''א

לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן