ו. רב ברונא נקט עצה כדי שלא תשלוט השיגרה על מעשה מצוותיו

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר בים דרך - בראשית ו. רב ברונא נקט עצה כדי שלא תשלוט השיגרה על מעשה מצוותיו
תוכן עניינים

--------

ועל פי זה יבואר מאמר הגמרא (ברכות ט' ע''ב): רב ברונא סמך גאולה לתפילה ולא פסיק חוכא מפומיה כל ההוא יומא. והיא גמרא תמוהה, מה עניין זה שנכנס רב ברונא לבית המדרש והיה שמח הרבה שסמך גאולה לתפילה, וכי מי לא סומך גאולה לתפילה, ועוד וכי הוא עצמו לא היה סומך גאולה לתפילה מזה שנים רבות, ואם כן מה יום מיומיים.

אלא ניתן לבאר זאת בפשטות, רב ברונא צדיק גדול ושמח במצוות היה, והיה הרבה עובד על עצמו לשמוח במצוות, והנה חש יום אחד קצת ירידה לפי מדריגתו במצוות סמיכת גאולה לתפילה, וראה שהשיגרה השתלטה עליו מעט להיות אדיש מערך המצוה, אזי כדי להחדיר לעצמו שוב את השמחה במצוה זו מה עשה? היה הולך מאחד לאחד באותו יום, ואומר לו: יודע אתה? היום זכיתי לסמוך גאולה לתפילה! וכל היום היה שמח ואומר לכל מי שנפגש עמו, דע לך היום הרווחתי הון רב - סמכתי גאולה לתפילה, וזאת כדי לעורר עצמו על שמחת מצוה זו שלא תדעך אצלו, ובכך ביקש לעוררה ולחדשה אצלו.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בים דרך - בראשית

אמונה ובטחון
הרה''ג יעקב ישראל לוגאסי שליט''א

לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן