ו. לרגעים תבחננו (איוב ז, יח)

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר בים דרך - במדבר ו. לרגעים תבחננו (איוב ז, יח)
תוכן עניינים

--------

בכמה התבטאויות של זעם ואי שביעות רצון מהנהגת ה' אותנו מתבטאים אנו בכל יום, ולפעמים בכל שעה, ואיננו שמים לב שבעצם הזעף והקצף הזה הוא ישירות על הנהגת הבורא, וכאומרים אנו לו שאיננו שבעי רצון מהנהגתו.

אדם נפסד בממונו, מתקלקל איזשהו חפץ בבית, או חלילה נצרך לשלם כסף עבור רופאים, תרופות, נאבד לו חפץ או בגד שנצרך זה עתה, אדם מתחיל במלאכה מסויימת, ציור, סופרות, נגרות או כל מלאכה אחרת, ובאמצע נתברר לו שטעה וכל יגיעתו עד עתה היה לריק - כמה אמונה ותמימות נדרשות כדי להתבטל לרצון ה' ולהאמין שכך ה' רוצה.

וכמו כן בכל פרט ממש על האדם לזכור שהוא תחת חשבון צודק, וכאמור לעיל דאפילו חלום רע המעגם את הנפש זה בהשגחה פרטית כדי למרקו ביסורים, או כמו נהפך לו חלוקו וכו'.

''לרגעים תבחננו'' (איוב ז, יח) - אמר רבי נתן: אדם נדון בכל שעה (ר''ה טז ע''א).

דוקא במקרים טרגיים נסיון האמונה מבחינה אחת קל יותר מאשר נסיונות היומיום. כשחס וחלילה, לא עלינו, קורה אסון, הרי שאז האדם מפעיל את כל כוחות האמונה שבו על מנת שלא להתמוטט רוחנית ופיזית. קרוביו וידידיו באים לנחמו ולעודדו, אנשי אמונה באים אצלו לחזקו באמונה, וכך מחזיק מעמד ומתגבר, שהרי נביט, אין לך ריק שבישראל שלא יושב שבעה, חס וחלילה, על מתו, ואומר קדיש, ומברך ''דיין האמת'' להצדיק דין שמים.

עיקר הנסיונות באמונה המה במקרים הרצופים והתכופים אצלנו לרגעים.

הסבא מנוברדוק היה אומר: אם אחרת לאוטובוס, אל תאמר אחרתי אוטובוס זה, אלא הקדמתי לאוטובוס הבא. מאחר שזו המציאות העכשוית, מחוייב הנך להשלים עמה ולהתבטל לה, כי המציאות מורה מה בעצם רצון ה'. ולפי זה, אם באת לחנות או למשרד מסויים באיחור, ומועד הבא יהא רק למחרת - עליך להאמין, לא שאחרת היום למשרד או לחנות, אלא הקדמת ביום אחד, שהרי שוב לא יפתח אותו משרד - רק למחרת, כי לומר ''אחרתי'' פרושו אזלת יד והתרשלות, וזהו חוסר אמונה בהשגחה, ועל כך הרבה יותר קשה להשלים מאשר כאשר סובר האדם הקדמתי לאותו מקום כי דחקתי השעה ועדיין אין רצון ה' שאבוא על רצוני, משום שמאד קשה להינצל ממינות כאשר יש להאשים אחרים, מכאשר אין לו להאשים אלא את עצמו, שאז קל יותר להתגבר על המינות ולהתבטל לרצון ה'.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בים דרך - בראשית

אמונה ובטחון
הרה''ג יעקב ישראל לוגאסי שליט''א

לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן