ו. לאחר שנתוודע לאדם תפקידו, יש לו לדעת באיזו מדריגה הוא בתפקידו כדי שיצליח להתקדם למדרגה הבאה

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר בים דרך - במדבר ו. לאחר שנתוודע לאדם תפקידו, יש לו לדעת באיזו מדריגה הוא בתפקידו כדי שיצליח להתקדם למדרגה הבאה
תוכן עניינים

--------

עד כאן ביארנו הכיצד יבחן האדם לדעת מה תפקידו הפרטי בעולמו, אולם צריך האדם לדעת פרט חשוב נוסף, שמבלי לדעתו לא תכון עבודתו ועלול הוא לחדול מלמלא חובתו ואף שגילה מה היא חובתו.

והוא, הרי פשוט הוא שחייב האדם להלך בעבודתו לאחר שהובררה אצלו - מדריגה אחר מדריגה ולא לקפוץ למדריגה עליונה בבת אחת, ובכן נשאר לנו לדעת הכיצד במהלך עבודתו של אדם ידע מהי מדריגתו עתה, כדי שידע מהו השלב הבא שעליו לשאוף למעשה ולא לקפוץ למדריגה גבוהה שאינה בהישג ידו לעת עתה.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בים דרך - בראשית

אמונה ובטחון
הרה''ג יעקב ישראל לוגאסי שליט''א

לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן