ו. ובכן למעשה:

תוכן עניינים

--------

זאת העצה היעוצה לעבור את גלי החיים השוטפים בנסיונותיהם את בני האדם, הן בשייך לחומר והן בשייך לרוח, פשוט, להסתגר ולשוחח עם הרופא הגדול, המועיל והמציל, ללא שום מוגבלות. רופא חינם, ללא תור וללא הזמנה, ללא שעות קבלת קהל, ללא מקום מסויים לקבלת קהל, אלא בכל עת, בכל מקום, בידך לפנות אליו בשפתך ובלשונך הפשוטה, בצורה חופשית ביותר ללא שום נוסח מוקדם, שפוך את נפשך לפניו מקירות לבך, וספר לו את מכאוביך והשתפך לפניו. ואם התאפשר לך ושפכת לפניו לבך כמים ודמעות זלגו עיניך - אין ספק שתרגיש הרגשה נפלאה כאילו אבן נגולה מעל לבך, ושוב התקווה והציפייה יחיו את לבך, ותשוב נפשך אליך בהמשך ההתמודדות, ולא תקצר נפשך בעמל יסוריך.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בים דרך - בראשית

אמונה ובטחון
הרה''ג יעקב ישראל לוגאסי שליט''א

לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן