ו. המתפתה לחיי רווחה פוגם ב''אמונה''

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר בים דרך - דברים ו. המתפתה לחיי רווחה פוגם ב''אמונה''
תוכן עניינים

--------

בידים דוחה את אמונתו בבורא המחייבת להתבטל להשגחה עליונה מתוך אמונת ''כל דעביד רחמנא לטב'', וכל הנעשה הוא בהשגחה פרטית בצדק וביושר, על פי הנהגת מידה כנגד מידה שבה מנהיג הקב''ה את ברואיו. המתפתה שלא להיות מרוצה ממצבו, וחומד למצב אחר, כביכול מערער ומהרהר אחר הנהגת ה', והוא נוגד את עיקר האמונה שהקב''ה מנהיג את האדם באופן שהוא הטוב ביותר עבורו.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בים דרך - בראשית

אמונה ובטחון
הרה''ג יעקב ישראל לוגאסי שליט''א

לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן