ו. הטורח בהשגת המצוות לעולם לא יתאכזב

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר בים דרך - ויקרא ו. הטורח בהשגת המצוות לעולם לא יתאכזב
תוכן עניינים

--------

וייתר על האמור יש להוסיף במעלת הטורח להשיג מצוות מאשר הטורח להשיג צורכי עולם-הזה, והוא דהטורח במצוות לעולם ישמח ואין הדבר תלוי באם לבסוף יזכה להוציא לפועל את המצוה או לא, לפי שאין הדבר דומה לאומן שנשכר למלאכה לעשות ארון או שולחן וטרח בו רבות ולבסוף יצא כלי מקולקל ומכוער שבודאי עמלו זה יהא לריק ולא יבוא בשכרו, משא''כ העמל להבין סוגיא או העמל לעשיית מצות חסד מסויימת ולבסוף העלה חרס בידו, הרי ששכרו איתו ופעולתו לפניו על כל משהו ומשהו שטרח לצורך עשית המצוה.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בים דרך - בראשית

אמונה ובטחון
הרה''ג יעקב ישראל לוגאסי שליט''א

לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן