ויקהל יום שלישי תורה - חק לישראל

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר חק לישראל שמות ויקהל יום שלישי תורה - חק לישראל

--------

יכוין בקריאת חמשה פסוקים אלו שהם כנגד הֶ דמילוי הה ראשונה דשם ב''ן להשאיר בו הארה מתוספת נפש משבת שעברה:

(יא) אֶ֨ת-הַמִּשְׁכָּ֔ן אֶֽת-אָֽהֳל֖וֹ וְאֶת-מִכְסֵ֑הוּ אֶת-קְרָסָיו֙ וְאֶת-קְרָשָׁ֔יו אֶת-בְּרִיחָ֕ו אֶת-עַמֻּדָ֖יו וְאֶת-אֲדָנָֽיו: יָת מַשְׁכְּנָא יָת פְּרָסֵהּ וְיָתחוֹפָאֵהּ יָת פּוּרְפוֹהִי וְיָת דַפּוֹהִייָת עַבְרוֹהִי יָת עַמוּדוֹהִי וְיָתסַמְכוֹהִי:

את המשכן. יריעות התחתונות הנראות בתוכו קרויים משכן: את אהלו. הוא אהל יריעות עזים העשוי לגג: ואת מכסהו. מכסה עורות האילים והתחשים:

(יב) אֶת-הָֽאָרֹ֥ן וְאֶת-בַּדָּ֖יו אֶת-הַכַּפֹּ֑רֶת וְאֵ֖ת פָּרֹ֥כֶת הַמָּסָֽךְ: יָת אֲרוֹנָא וְיָת אֲרִיחוֹהִי יָתכַּפֻּרְתָּא וְיָת פָּרֻכְתָּא דִפְרָסָא:

ואת פרכת המסך. פרוכת המחצה. כל דבר המגין, בין מלמעלה בין מכנגד, קרוי מסך וסכך, וכן (איוב א י) שכת בעדו, (הושע ב ח) הנני שך את דרכך:

(יג) אֶת-הַשֻּׁלְחָ֥ן וְאֶת-בַּדָּ֖יו וְאֶת-כָּל-כֵּלָ֑יו וְאֵ֖ת לֶ֥חֶם הַפָּנִֽים: יָת פָּתוֹרָא וְיָת אֲרִיחוֹהִי וְיָתכָּל מָנוֹהִי וְיָת לְחֵם אַפַּיָא:

לחם הפנים. כבר פרשתי (שמות כה כח) על שם שהיו לו פנים לכאן ולכאן, שהוא עשוי כמין תבה פרוצה:

(יד) וְאֶת-מְנֹרַ֧ת הַמָּא֛וֹר וְאֶת-כֵּלֶ֖יהָ וְאֶת-נֵֽרֹתֶ֑יהָ וְאֵ֖ת שֶׁ֥מֶן הַמָּאֽוֹר: וְיָת מְנַרְתָּא דְאַנְהוֹרֵי וְיָת מָנָהָאוְיָת בּוֹצִינָהָא וְיָת מִשְׁחָא דְאַנְהָרוּתָא:

ואת כליה. מלקחים ומחתות: נרתיה. לוציי''ש בלעז בזכים שהשמן והפתילות נתונין בהן: ואת שמן המאור. אף הוא צריך חכמי לב, שהוא משנה משאר שמנים, כמו שמפורש במנחות (דף פו א) מגרגרו בראש הזית, והוא כתית וזך:

(טו) וְאֶת-מִזְבַּ֤ח הַקְּטֹ֨רֶת֙ וְאֶת-בַּדָּ֔יו וְאֵת֙ שֶׁ֣מֶן הַמִּשְׁחָ֔ה וְאֵ֖ת קְטֹ֣רֶת הַסַּמִּ֑ים וְאֶת-מָסַ֥ךְ הַפֶּ֖תַח לְפֶ֥תַח הַמִּשְׁכָּֽן: וְיָת מַדְבְּחָא דִקְטוֹרֶת בּוּסְמַיָא וְיָתאֲרִיחוֹהִי וְיָת מִשְׁחָא דִרְבוּתָא וְיָתקְטֹרֶת בּוּסְמַיָא וְיָת פְּרָסָא דְתַרְעָאלִתְרַע מַשְׁכְּנָא:

מסך הפתח. וילון שלפני המזרח שלא היו שם לא קרשים ולא יריעות:

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל ר' פנחס ראובן שליט''א ול ר' שגיב מחפוד שליט''א
ול- J. Alan Groves Center - תחת תנאי רשיון CC-2.5
לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן