ה. גדר שלא יהא נבל ברשות התורה להרמב''ן אינו מוגדר אלא כל חכם יבין מדעתו לפי אופיו ומדריגתו

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר בים דרך - ויקרא ה. גדר שלא יהא נבל ברשות התורה להרמב''ן אינו מוגדר אלא כל חכם יבין מדעתו לפי אופיו ומדריגתו
תוכן עניינים

--------

הקשינו לדעת הרמב''ן דביאר קדושים תהיו - שלא יהא אדם נבל ברשות התורה, מהו הגדר של נבל ברשות התורה? התשובה, לכך לא ביארה התורה גדרים בענין זה, דזה תלוי בכל אדם ואדם לפי טבעו ומזגו, יש אדם שטבעו להוט מאד אחר מאכל ומשקה ביותר, וכל פרישות קטנה קשה עליו מנשוא, לעומת אדם אחר שאין נמשך במיוחד לבשר ויין ובנקל לו לקדש עצמו בזה, והוא כמו שיש אדם החם במזגו וטבעיו והינו כעסן ובעל קינאה, חמדה וגאווה, וכל התגברות אצלו הוא דבר גדול, לעומת האחר שטבעו נחתן וקר ובנקל יגדור עצמו ממידות ותאוות רעות. כן הוא בענין פרישות מן המותר, ושעל כן על האדם להבין בעצמו הכיצד עליו ללכת ממדריגה למדריגה, כמבואר בחובות הלבבות ''שער הפרישות'', וזאת בעין בוחנת של העובד ה' כמה לפרוש ואימתי לפרוש, לכן ציוותה תורה זאת בכללות כי לפרטים ישתנה הדבר בעיתים שונות ובין בני אדם שונים.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בים דרך - בראשית

אמונה ובטחון
הרה''ג יעקב ישראל לוגאסי שליט''א

לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן