התבוננות בעמק הדין והמשפט, עצה להתרגשות וחרדה בחדש אלול

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר משפטי ישראל - על חגי ומועדי ישראל התבוננות בעמק הדין והמשפט, עצה להתרגשות וחרדה בחדש אלול
תוכן עניינים

--------

עוד שם: סבה נוספת להתעוררות היא, כאשר ידע ויבין מהותו של המשפט, כי אחד הגורמים לשלות האדם ואי פחדו מאימת הדין, כי אינו מבין כלל מהות המשפט, ואף כאשר מתעורר ויודע שיבוא במשפט, מכל מקום מבין הוא את המשפט בדרך שאינה נכונה. שהאדם לוקח את הדברים באפן כללי, שיבוא במשפט עבור מעשיו, מעוט תורה ותפלה וכדומה, ולכן אינו חושש כל כך. אמנם אין זה עדין משפט, כי משפט הוא באפן פרטי, על כל פרט ופרט, ועל כל מעשה ומעשה. ונקח לדוגמה ''ומאן דלא יליף קטלא חיב'' אל לו לאדם, שעבר עליו יום בבטול תורה, לחשב שיבא בדין, עבור אותו היום, אלא לחלקו לפרטים, שהיום מרכב מרגעים רגעים, ועל כל רגע ורגע של בטול תורה, חיב מיתה. וכן כאשר עבר עליו תפלה בלא כונה, צריך לחשב על כל נקדה ונקדה, כגון: שהזכיר כמה שמות ללא כונה, וכן עוד כמה עברות. ועל כל עברה ועברה בנפרד יבוא במשפט. והינו מה שכתב הרמב''ם, שיתבעו מירבעם בן נבט, שחטא והחטיא את הרבים, על כל עברה ועברה, ואף על ערובין יתבעו ממנו. ובאמת פשוט הוא, שחטא הוא מציאות, סם המות, ואם כן, כל פרט ופרט שעובר, חיב הוא מיתה, ולכן לא שיך ותור על פרט. וכאשר יבין יסוד המשפט בדרך שנתבאר, תהא זו סבה שתביאהו לפחד ויראה מאימת הדין.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל הרב יעקב ישראל לוגאסי שליט''א
משפטי ישראל - על חגי ומועדי ישראל

הרה''ג יעקב ישראל לוגאסי שליט''א

לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן