הרה"ג הרב זילברשטיין שליט"א

דף הבית ספרי קודש אונליין הלכות הרה"ג הרב זילברשטיין שליט"א
מתוך הספר חשוקי חמד בבא קמא דף צ"ד
עישן שנים רבות וניזוקו שכניו כיצד יחזור בתשובה

 

שאלה

מעשה באדם שעישן במשך שבע שנים ולאחר שבע שנים החליט להפסיק לעשן אך עתה הוא שואל כיצד הוא יחזור בתשובה ואיזו כפרה הוא יעשה על אותם אנשים שניזוקו ממנו מחמת העישון שלו במשך אותם השנים שחלקם הוא אפילו לא יודע מי הם?

 

תשובה

בספר רבי יעקב(עמ 318) מסופר על הגאון הגדול רבי יעקב קמינצקי זצ"ל שלאחר שנתברר כי העישון מזיק לבריאות טען לא זו בלבד שהם עוברים על המצווה של "ונשמרתם מאד לנפשותיכם" ,אלא הם מוספים לחטוא בכך שהם גורמים לעצמם לשכוח את לימודם , ר' יעקב בעצמו נהג לעשן בכמויות גדולות וחדל מהעישון בן לילה מיד לאחר שרופאו הזהירו כי הוא מסכן את בריאותו,לאחר מכן ציין כי מעולם לא הבחין כמה סתם העישון את חשיבתו, כאשר נשאל האם מישהו מחבריו לספסל הלימודים בסלובודקה נקרא להתגייס לצבא הרוסי למרות מאמציהם הרבים להתחמק מן הגיוס,השיב רק אחד ,החברותא שלימדני לעשן,הוא הבהיר את כוונתו כי ראה בצו הגיוס אשר אילץ את חברו להימלט מליטא עונש בו לקה על שהמריץ אותו לעשן.

ויעויין  בספורנו על הפסוק (דברים כו יח) וה' האמירן היום להיות לו לעם סגולה,"כדי שישיג בכם מה שחפץ להשיג מן המין האנושי". ונראה שכפרתו של המעשן הוא ע"י שמעכשיו ינהיג עצמו למופת ולתפארת, שיהיה להקב"ה נחת ממנו ויהיה עם סגולה, כמו שצריך להיראות הטוב שבמין האנושי, ובענין תשלומי הנזיקין, ייתן כסף לצרכי ציבור, ויתן לבית חולים, שיוכלו להקל על חולי סרטן הריאות שמחלתם נובעת מחמת העישון כמו שנאמר במסכת ב"ק דף צ"ד ע"ב הגונב ואינו ממי גנב יעשה בהם צרכי רבים, וה' הטוב יכפר.

דילוג לתוכן