הקדמה - ספר דוד המלך ועוצמת התהילים

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר דוד המלך ועוצמת התהילים הקדמה - ספר דוד המלך ועוצמת התהילים
תוכן עניינים

--------

(הקדמה זו מהמו"ל של תורת אמת)

דוד מלך ישראל חי וקיים לעולם ועד, רגל רביעית במרכבה, מעמודי העולם, לא יספיקו מילים לא בכמות ולא באיכות לתאר את גדולתו אשר למראהו הינו נשרפים, מרוב קדושתו.

צדיק יסוד עולם, בעל מידות נאצלות, שידע להפוך את חייו מלאי היסורים לעבודת השם שאין כדוגמתה, והשאיר לנו את הנהגותיו הנפלאות בספר הנקרא ביותר בעולם - הלא הוא ספר התהילים הקדוש.

ממנו למדנו מהי אמונה אמיתית, מהי דבקות אמיתית בהשם בכל מצב, מהי תשובה ראויה, ובזכות כל אלה מזרעו יבוא לנו מלך המשיח ויגאלינו במהרה בימינו - אמן.

אף שכאמור לא ניתן לתאר את דוד המלך כראוי לו, מכל מקום לא נמנע מלהביא מקצת מסיפור חייו המרתקים כפי הידוע לנו.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרבנית המחברת

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל הרבנית שלומית גד זצ''ל
דוד המלך ועוצמת התהילים

הרבנית שלומית גד זצ''ל

לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן