הצהרת חז"ל: כל מי שלא מחזיק מכספו ת"ח - לא יראה סימן ברכה בעסקיו !

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר אמרי יחזקאל הצהרת חז"ל: כל מי שלא מחזיק מכספו ת"ח - לא יראה סימן ברכה בעסקיו !
תוכן עניינים

--------

גילוי מעניין מצינו בדברי חז"ל שהובאו במסכת סנהדרין (דף צ"ב.) וזה לשונם: "אמר ר' אלעזר, כל מי שאינו מהנה תלמידי חכמים מנכסיו - אינו רואה סימן ברכה (בעסקיו) לעולם"!

אנו מאמינים בכל מילה שחז"ל אמרו, והם קבעו שלא יהיה סימן ברכה בכסף שלא מחזיקים בו ת"ח! יתכן שיהיו להם רווחים, ואפי' באחוזים גבוהים מאד, ואולם "סימן ברכה" יהיה חסר מהכסף! ההוצאות יהיו - יותר - מההכנסות!

וזהו גם הפתרון לתופעה המוזרה שאנו רואים לפעמים בעולם העסקים: עשירים שהיו בשיא התנופה של ההצלחה - ובכ"ז לאחר כמה חודשים קיבלו 'משבר' רציני, קרסו והתמוטטו…

חז"ל הקדושים גילו לנו את הסיבה האמיתית לנפילה זו: הם חשבו שהם הבעה"ב על כספם, והקב"ה הראה להם - שהוא הבעה"ב, והוא הקובע!

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל הרב יחזקאל ס' שליט''א
אמרי יחזקאל

הרב יחזקאל ס' שליט"א
מהדורה חדשה ומתוקנת סיוון תשע"ב חודש מתן תורה
אוצר מאמרים נפלאים בעניני השגחה פרטית, שכר ועונש.
דברי חיזוק, רעיונות מוסר, והשקפת התורה
בהסברה בהירה ומיוחדת לבני דורנו.
לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן