הסכמות

תוכן עניינים

--------

ספרי המחבר זכו להסכמות חשובות אותן לא הבאנו ב"תורת אמת" מסיבות טכניות, ניתן לראותן בספרים המודפסים

המסכימים הם:

מו"ר עט"ר פאר הדור והדרו הראשון לציון רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל זיע"א
(הסכמה לספרו הראשון של המחבר)

הרב הראשי וראש אבות בית דין לירושלים הרב שלום משאש זצוק"ל זיע"א
(הסכמה לספרו הראשון של המחבר)

רבה של "הר נוף" וראש בית המדרש "יחוה דעת" הרב דוד יוסף שליט"א

הרב אפרים גרינבלאט - רב ושו"ב ומו"צ במעמפיס שליט"א
(הסכמה לספרו הראשון של המחבר)

מחבר שו"ת "שבט הקהתי" הרב שמאי קהת גראס שליט"א

ראש כולל ומו"צ הרב משה פנירי שליט"א

מו"ר ראש מוסדות "עטרת חכמים" הרב חיים רבי שליט"א

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרב המחבר

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל הרב אסי הלוי שליט''א
שו"ת נחלת לוי - ח"ב

כולל שאלות ותשובות אקטואליות חקרי הלכות
וברורי דינים בהלכות שבת
מאשר חנני ה' יתברך הצב"י אסי הלוי אבן יולי ס"ט
פעה"ק ירושלים תובב׳׳א - שנת "כי גדול ה׳ ומהולל מאד ונורא הוא על כל אלהים"
(דברי הימים א׳, ט׳ז, כ׳ה) - התשס"ו לפ"ק
את הספר ניתן להשיג מש‘ הלוי 02-5862601, מש' אנג'ל 02-5712239
כתובת להערות והארות: מש' הלוי רח‘ הושע 19 גאולה י-ם

לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן