המעשנים שנגמלו ברגע אחד

דף הבית ספרי קודש אונליין גמילה מעישון המעשנים שנגמלו ברגע אחד
בס"ד אור ליום כ"ד תמוז תשס"ב

 

המעשה המדהים התרחש פרשת מטו"מ יום ד' תשס"ב. באותו יום עסקו בשעור בסוגיית זה נהנה וזה לא חסר.

הגראי"ל שטיינמן שליט"א מסר שיעור והביא דוגמא שפעם היו נוהגים לבקש סיגרי' מהשני. והסתפק האם יכול לבקש כסף עבור זה משום דאין בסיגרי' אחת שוה פרוטה.

ואמר אחד מהנוכחים למרן הגראי"ל שליט"א דאין זה רק פעם, שכך הי'ה, אלא זה אף נידון גם היום בקרב המעשנים. והוסיף עוד אחד מן השומעים שם שאף בקרבנו ישנם מעשנים רבים אפילו יותר משאר מקומות.

מששמע זאת הגראי"ל שליט"א נענע בחריפות ואמר מה שייך שהיום עוד יעשנו  הרי זה לא דרך בני אדם הרי יש בזה נזק ולא צריך להיות רופא כדי להבין זאת. הרי מי שמעשן מוציא את עצמו מכלל בני אדם. כי הרי זה דבר יסודי ביותר שאם אדם לא שולט על מעשיו האיך ישלוט על דיבורו, שזה יותר קשה. וכ"ש על מחשבתו שזה הרבה יותר קשה.

אמר אחד מן הנוכחים לרבנו אם רבנו יתן הוראה להפסיק לעשן יהי' לי הרבה יותר קל, ואמר מיד הגראי"ל אני נותן הוראה. מיד הביאו כל המעשנים שבחבורת הנוכחים את קופסת הסיגרי' שלהם לרבנו ואחז בהם וקימט אותם עד  שקרעם , והוסיף אין בזה משום בל תשחית, ואח"כ בירך בחמימות את כל אלו שהפסיקו מעתה לעשן, שיזכו לפתוח הלב בלימוד התורה , ובהצלחה בכל תחומי החיים ובחנוך הילדים ובשידוכים וכו'.

אחד הנוכחים

דילוג לתוכן