המלצת הרה''ג יצחק זילברשטיין שליט''א - ספר דוד המלך ועוצמת התהילים

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר דוד המלך ועוצמת התהילים המלצת הרה''ג יצחק זילברשטיין שליט''א - ספר דוד המלך ועוצמת התהילים
תוכן עניינים

--------

המלצת הרה''ג רב שכונת רמת אלחנן בני ברק לקבוצות תהלים

[(כפי המובא בחוברת "חברת התהלים העולמית לקבוצות", ירושלים - חנוכה תש''ס)]

הבה נחפש דרכנו ונשובה אל ה' ויחננו מאוצרו הטוב גשמי ברכה.

אשתו של אבא חלקיה בתפלתה הורידה גשמים לעם ישראל.

הבה יתאספו בנות ישראל, מתלמדותיה של אשת אבא חלקיה, ויאמרו פעם בשבוע כשליש שעה תהלים, אולי ירחם עלינו השי''ת, כשם ששמע לתפילתה כך ישמע לתפילותיכן למען עמנו וערי אלוקינו לברכה.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרבנית המחברת

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל הרבנית שלומית גד זצ''ל
דוד המלך ועוצמת התהילים

הרבנית שלומית גד זצ''ל

לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן