המכתב ותשובות הרבנים

דף הבית ספרי קודש אונליין הוראת הרבנים המכתב ותשובות הרבנים
המכתב

בס"ד, ג' שבט תשס"ח

לכבוד מו"ר ...............הגאון שליט"א

 

שלו' רב לכת"ר

 

ידוע ומפורסם נגע העישון, אשר כיום ברור ומוחלט אצל כל הרופאים שהעישון הינו גורם ממית גדול, וכמו כן עלול להזיק קשה גם למי שנמצאים בסביבות המעשן.

לאחרונה החמירו בחוק את העונש למעשן במקום ציבורי לקנסו בקנס של בין 1000 ל-10000 ש'.

שאלתי היא, האם מותר או אף מצוה להעביר שמות של מעשנים לפקחי משרד הבריאות כדי למנעם מלהזיק לציבור, או שיש בכך איסור של מסירת ממון חבירו לאנס?

השאלה נוגעת מאוד לגבאי בתי מדרשות ולאחראים במוסדות החינוך השונים שאין בהם כוח ודרך אחרת לאלץ את הסוררים להימנע מלהזיק לאחרים.

אודה מאוד באם תשלחו את תשובתכם לכתובת:

הרב נחמיה שיף, ת.ד. 4142 מודיעין עילית.

 

בכבוד רב

תשובות הרבנים הגאונים שליט"א

תשובה ליקירנו הרב המצוין רבי נחמיה שיף שליט"א

מצוה להעביר את השמות למרא דאתרא  שבכל עיר והוא זה שיחליט אם למסור את הדבר לפקחי משרד הבריאות, ומצוה גדולה לגדור גדר בעד המעשנים שלא יזיקו לציבור.

בברכה ובהוקרה יצחק זילברשטיין

זו שאלה חמורה מאד. לדעתי יש לתלות מודעה במקום בולט שאסור כאן לעשן ע"פ התורה (מדין מזיק, ומדין ונשמרתם מאד לנפשותיכם) ולהבדיל ע"פ החוק, אדם שמעשן והתרינו בו שלש פעמים ולא שמע בקולנו. ניאלץ למסור את שמו לפקחי משרד הבריאות וישלם קנס חמור.

ראו הוזהרתם!

מאיר מאזוז

ראוי לענ"ד להזהירם שעומדים למסרם לשלטונות, ואז אם אינם חוזרים בהם – למסרם. ביקרא דאוריתא צעיר הלוים אביגדור נבנצל.

הורה לי רבינו ניסים קרליץ שליט"א, שאין למסור השמות לפקחים אבל בודאי מותר לאיים עליהם על כך, והוסיף שאם יש חשש שבגלל אלו המעשנים יקנסו להאחראים על המקומות ציבור, ז"א שבגלל אלו המעשנים הבעלי אולמות וכו' יקבלו קנס, אז בודאי מותר למסור, כדי להציל עצמו מהקנס.

בכבוד רב, י.א. דינר

אל תתערב.

ר' חיים קניבסקי

דילוג לתוכן