הזמנה למשפט

תוכן עניינים

--------

הדברים הבאים נכתבו כנסיון להמחיש ולעורר את ההרגשה באשר למציאותו של יום הדין הממשמש ובא.

אל: כל איש ישראל !

הנך נקרא בזה להתיצב למשפט שיערך נגדך בימים א' וב' בתשרי בשנה החדשה הבאה עלינו לטובה.

אתה מאשם באי שמירת חלק נכר מארבעת חלקי שלחן ערוך. לדגמא הננו מביאים כאן כמה מהתביעות העקריות:

א. בטול תורה. ב. חטאי הלשון. ג. ענינים שבין אדם לחברו. ד. זלזול בדיני ממונות.

צפוי עיון מחדש בחלק שלך בעולם הבא.

בין שאר הענשים האפשריים:

א. ענש מיתה, חס וחלילה. ב. מחלות ויסורים, רחמנא לצלן. ג. עני, צער וגלות, רחמנא לצלן.

עליך להופיע בפני השופט באפן אישי ללא כל יועצים וסנגורים. יצין, כי חמר התביעה הוכן בדקדוק רב, לאחר מעקב ממשך אחרי מעשיך ביום ובלילה. ומכיון שאין לפקפק באמתות העבדות, אין כלל מקום לוכוחים או להתנצחיות.

אי לכך הנך נתבע על ידי מדת הדין להודות באשמה, כדי שלא להגדיל את חמרת האשמה.

לבקשת הסנגוריה (מדת הרחמים), נתנה לך ארכה של שלושים יום, מראש חדש אלול, כדי לאפשר לך לעין בגליון האשום ולהכין כתב הגנה.

פסק הדין וגזר הדין ינתנו בו ביום. במדת הצרך תנתן לך ארכה של עשרה ימים.

*
הערה: מתוך התחשבות במעמדך המיחד כנתין בתחום שפוטו של שופט כל הארץ, מענקת לך אפשרות יוצאת מהכלל להביא לכך שינהגו עמך לפנים משורת הדין. אם תענה על הדרישות, תוכל להמתיק את דינך או לבטלו כליל, ואף להפכו לטובתך!

בדבר פרטים פנה בהקדם לרמב''ם (הלכות תשובה), או לרבנו יונה מגירונדי (שערי תשובה), לשם קבלת פרטים והנחיות. (לקח טוב).

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל הרב יעקב ישראל לוגאסי שליט''א
משפטי ישראל - על חגי ומועדי ישראל

הרה''ג יעקב ישראל לוגאסי שליט''א

לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן