הושע פרק-יא

תוכן עניינים

{א} כִּי נַעַר יִשְׂרָאֵל וָאֹהֲבֵהוּ וּמִמִּצְרַיִם קָרָאתִי לִבְנִי: {ב} קָרְאוּ לָהֶם כֵּן הָלְכוּ מִפְּנֵיהֶם לַבְּעָלִים יְזַבֵּחוּ וְלַפְּסִלִים יְקַטֵּרוּן: {ג} וְאָנֹכִי תִרְגַּלְתִּי לְאֶפְרַיִם קָחָם עַל זְרוֹעֹתָיו וְלֹא יָדְעוּ כִּי רְפָאתִים: {ד} בְּחַבְלֵי אָדָם אֶמְשְׁכֵם בַּעֲבֹתוֹת אַהֲבָה וָאֶהְיֶה לָהֶם כִּמְרִימֵי עֹל עַל לְחֵיהֶם וְאַט אֵלָיו אוֹכִיל: {ה} לֹא יָשׁוּב אֶל אֶרֶץ מִצְרַיִם וְאַשּׁוּר הוּא מַלְכּוֹ כִּי מֵאֲנוּ לָשׁוּב: {ו} וְחָלָה חֶרֶב בְּעָרָיו וְכִלְּתָה בַדָּיו וְאָכָלָה מִמֹּעֲצוֹתֵיהֶם: {ז} וְעַמִּי תְלוּאִים לִמְשׁוּבָתִי וְאֶל עַל יִקְרָאֻהוּ יַחַד לֹא יְרוֹמֵם: {ח} אֵיךְ אֶתֶּנְךָ אֶפְרַיִם אֲמַגֶּנְךָ יִשְׂרָאֵל אֵיךְ אֶתֶּנְךָ כְאַדְמָה אֲשִׂימְךָ כִּצְבֹאיִם נֶהְפַּךְ עָלַי לִבִּי יַחַד נִכְמְרוּ נִחוּמָי: {ט} לֹא אֶעֱשֶׂה חֲרוֹן אַפִּי לֹא אָשׁוּב לְשַׁחֵת אֶפְרָיִם כִּי אֵל אָנֹכִי וְלֹא אִישׁ בְּקִרְבְּךָ קָדוֹשׁ וְלֹא אָבוֹא בְּעִיר: {י} אַחֲרֵי יְהוָה יֵלְכוּ כְּאַרְיֵה יִשְׁאָג כִּי הוּא יִשְׁאַג וְיֶחֶרְדוּ בָנִים מִיָּם: {יא} יֶחֶרְדוּ כְצִפּוֹר מִמִּצְרַיִם וּכְיוֹנָה מֵאֶרֶץ אַשּׁוּר וְהוֹשַׁבְתִּים עַל בָּתֵּיהֶם נְאֻם יְהוָה: (ס)

רש"י - הושע פרק-יא

{א} וממצרים קראתי לבני. ע''י נביאי להדבק בתורתי והם מה עשו: {ב} קראו להם כן הלכו מפניהם. כל מה שהנביאים קוראים להם ללמדם דרך הטובה כן הם הפכו עורף לברוח מפניהם: לבעלים יזבחו. דרך המקרא לדבר כן כמו כרובם כן חטאו לי ( לעיל ד ) וכאשר יענו אותו כן ירבה ( שמות א ): {ג} ואנכי תרגלתי לאפרים קחם וגו'. שלחתי לפניהם מנהיג המרגילם בנחת: קחם על זרועותיו. זה משה שנאמר בו ( במדבר יא ) כאשר ישא האומן את היונק: תרגלתי. כמו הרגלתי ואין לו דמיון: ולא ידעו כי רפאתים. יודעין היו אלא שדשו בעקב עשו עצמם כלא יודעים ואגדה במדרש רבי תנחומא דרשו כלפי בני יוסף כשהביאם לפני יעקב לברכם ראה יעקב רשעים עתידים לצאת מאפרים ירבע' ואחאב ונסתלקה ממנו רוה''ק ויאמר מי אלה ( בראשית מח ) בקש יוסף רחמים ושרתה רוח הקודש על יעקב וברכם זהו ואנכי תרגלתי רוחי על יעקב לצורך אפרים ולקחם על זרועותיו: {ד} בחבלי אדם. הייתי מושכם תמיד בחבלים רכים אשר ימשוך בהם אדם את בנו כלומר במשיכת רחמים וכן תרגום יונתן: ואהיה להם כמרימי עול על לחיהם. כאיכרים הטובים המרימי' עול בידיהם ע''י לווחים להקל מעל הפרה החורשת כן הייתי עמם בכל צרה להקל מעליהן ( ל''א סא''א ) כמרימי עול על לחיהם כאכרים המרימים עול מעל צואר השור ע''י שמאריכין את הכלונס שהעול נתן בראשו להקל מעל הפרה החורשת כן הייתי עמם בכל צרה להקל מעליה' כן תרגם יונתן כאיכר' טבא ומוריך בלחיאתהון: ועל לחיהם. ל' לחי של מבוי: ואט אליו אוכיל. הטיתי לו כח להכיל עול היסורין ויונתן תרגם על שם שסיפק להם מזונות במדבר: {ה} לא ישוב אל ארץ מצרים. הבטחתיו לא תוסיפו לראותם עוד וגו' ( שמות יד ) ומה הועיל הרי על כרחו אשור הוא מלכו הרי חטאו וגרמו להם להיות עבדים לאשור על כי מאנו לשוב: {ו} וחלה חרב. ותנוח חרב בעריו: וכלתה בדיו ואכלה. וכלתה גבוריו ותאכלם: ממועצותיהם. נקוד שני טעמים בו הטיפחא בו הסילוק לפי שהוא דיבור בפני עצמו וכן להחלו דלא יטמא בעל בעמיו ( ויקר' כא ) וכן לדורותיכם דשמן משחת קודש ( שמות ל ): {ז} ועמי תלואים למשובתי. כשהנביאים מלמדים אותם לשוב אלי תלואים הם אם לשוב אם לא לשוב בקושי ישובון אלי: ואל על יקראוהו יחד לא ירומם. ואל הדבר אשר עליו יקראוהו הנביאים יחד לא ירוממוהו עמי ולא יאות לעשותו ויש מפרש ואל על יקראוהו פגעים קשים יפגעום ואל כמו יש לאל ידי ( ראשית לא ) ואין זאת שהרי נקוד בפתח ואם היה ואל שם דבר היה נקוד בצירי ויונתן תרגם במרעא קשיא יתערעון עשה אל ( סא''א על ) לשון קשה ולי נראה שפרשתי כהוגן: יחד לא ירומם. כחדא לא יהכון בקומא זקופא: {ח} אמגנך. אמסרך ביד אויביך כמו אשר מגן צריך ( שם יד ): נכמרו. נתחממו לשון ארמי וכן עורנו כתנור נכמרו ( איכה ה ): {ט} לא אשוב. מדברי הטוב אשר אמרתי ( ויקרא כו ) לא מאסתים ולא געלתים להיות משחית את אפרים: כי אל אנכי. המקיים דבר טובתי ואין מדתי להנחם על הטוב: בקרבך קדוש ולא אבוא בעיר. אחרת כבר הבטחתי להשרות שכינתי בקרבך בירושלים ולא אשרה אותה עוד על עיר אחרת ויש מפרש בעיר ל' שנאה כמו ( שמואל א כה ) ויהי ערך: {י} כאריה ישאג. עוד ישאג להם כאריה שיצאו מן הגליות וילכו אחריו: ויחרדו בנים מים. ויתכנשון גלוותא ממערב':

מצודות ציון - הושע פרק-יא

{ג} תרגלתי . כמו הרגלתי : {ד} כמרימי . מלשון הרמה : לחיהם . מל' לחי : ואט . מל' הטיה : אוכיל . מאכל : {ו} וחלה . תשכון כמו על ראש רשעים יחול ( ירמיה כב ) : וכלתה . מל' כליון : בדיו . ענפיו כמו ותעש בדים ( יחזקאל יז ) ור''ל גבוריו : {ז} תלואים . מלשון תלוי ומסופק : למשובתי . מלשון השבה : על . מל' עליון וכן על עולה ( איוב לו ) : {ח} אמגנך . ענין מסירה כמו אשר מגן צריך ( בראשית יד ) : כאדמה . כצבואים . הן חברותיהן של סדום ועמורה : נכמרו . ענין חמום כמו עורנו כתנור נכמרו ( איכה ה ) וזה הלשון יאמר על החמלה : נחומי . מל' תנחומין וחרטה : {י} ויחרדו . ענין מהירות ההליכה בחפזון רב וכן ויחרדו זקני העיר לקראתו ( ש''א טז ) : {יא} והושבתים . מלשון ישיבה :

מצודות דוד - הושע פרק-יא

{א} כי נער . עודו בנערותו משועבד במצרים אהבתיו : וממצרים . מעת יצא ממצרים קראתי את בני ר''ל שלחתי אליו עבדי הנביאים לקרוא לו לשוב אלי : {ב} קראו להם . כל מה שהנביאים הרבו לקרוא להם בשמי כן הרבו ללכת ולברוח מפניהם ולא אבו לשמוע אבל זבחו לעגלים : {ג} ואנכי . הלא אנכי הרגלתי את אפרים שהאומן יקחם על זרועותיו בחמלה רבה ר''ל נתתי להם מנהיג טוב להוליכם בנחת וזה משה שנאמר כי כאשר ישא האומן את היונק ( במדבר י''א ) : ולא ידעו . אינם משימים לב לדעת שרפואתם והצלתם בא ממני : {ד} בחבלי אדם . משכתים ללכת אחרי בחבלים רכים ונוחים שמושכים בהם בני אדם ר''ל הנהגתים בדרך חמלה : בעבותות אהבה . בחבלים עבים שמושכים בהם דרך אהבה והוא כפל ענין במ''ש : ואהיה להם . הנהגתים ברחמנות כמו החורשים הרחמנים המרימים העול מעל לחיי הבהמה להקל ממנה כובד משא העול : ואט אליו אוכיל . כהחורשים הרחמנים המטים אוכל לפי הבהמה בעת שחורשת ר''ל הקלתי עולם והספקתי די צרכם : {ה} לא ישוב . לא היה להם לשוב אל ארץ מצרים לבקש מהם עזרה : ואשור וגו' . ר''ל וכי אשור הוא מלכו ללחום מלחמתו אשר מאנו לשוב אלי ולבקש עזרה ממני וסמכו על אשור כאלו היה מלכו ומבקש טובתו : {ו} וחלה . לכן תחול החרב בעריו ותכלה את גבוריו : ואכלה . הנה החרב תאכל את כלם מסבת מועצותיהם אשר יעצו לבקש עזר ממלכי מצרים ולא פנו אל ה' : {ז} ועמי תלואים למשובתי . עמי תלויים ומסופקים לשוב אלי וממתינים עד שאשוב אליהם תחלה להטיב עמהם : ואל על יקראוהו . ר''ל עם כי הנביאים כולם קוראים אליו שהוא ישוב תחלה אל העליון ב''ה כי הוא רם ונשא הנה הם כולם יחד אין בהם מי שירומם אותו העליון לכבדו לשוב אליו תחלה : {ח} איך אתנך אפרים . ר''ל הנה עכ''ז רחמתי עליך ואומר איך אתנך אפרים ביד העכו''ם איך אמסרך בידם איך אתנך להיות הפוכה כאדמה וכו' כאומר איך אוכל לראות באבדן עמי : נהפך עלי לבי . עם כי כעסתי עליהם הנה נהפך עלי לבי לרחם אותם : יחד נכמרו נחומי . כל מדות תנחומין שיש בי לנחם על הרעה כולם יחד נתחממו ונתעוררו בלי מצוא צד הפכו : {ט} כי אל אנכי . ובכל עת ידי משלה עליהם לכן אאריך עוד אפי : ולא איש . שממהר להנקם בחושבו פן לאח''ז לא יהיה לאל ידו : בקרבך קדוש . ר''ל לכן עוד אשרה בקרבך קדושת שכינתי ולא אבוא בעיר אחרת מערי העכו''ם : {י} אחרי ה' . ר''ל זאת אעשה להם בבוא זמן הגאולה בימי המשיח ילכו אז אחרי ה' אל ארצם : כאריה ישאג . כמו שע''י שאגת האריה מתאספים אליו כל החיות כי הוא המלך עליהם כן יתאספו כולם אחרי ה' : כי הוא ישאג . ר''ל יעורר הלבבות כאלו ישאג בקול לישראל הנקראים בנים למקום ימהרו לבוא מפאת הים : {יא} יחרדו . וכן ימהרו לבוא ממצרים ומאשור כצפור וכיונה הממהרים לעוף : והושבתים . ואני אושיב אותם לבטח על בתיהם :

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל ר' פנחס ראובן שליט''א

לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן