הושע פרק-ו

תוכן עניינים

{א} לְכוּ וְנָשׁוּבָה אֶל יְהוָה כִּי הוּא טָרָף וְיִרְפָּאֵנוּ יַךְ וְיַחְבְּשֵׁנוּ: {ב} יְחַיֵּנוּ מִיֹּמָיִם בַּיּוֹם הַשְּׁלִישִׁי יְקִמֵנוּ וְנִחְיֶה לְפָנָיו: {ג} וְנֵדְעָה נִרְדְּפָה לָדַעַת אֶת יְהוָה כְּשַׁחַר נָכוֹן מוֹצָאוֹ וְיָבוֹא כַגֶּשֶׁם לָנוּ כְּמַלְקוֹשׁ יוֹרֶה אָרֶץ: {ד} מָה אֶעֱשֶׂה לְּךָ אֶפְרַיִם מָה אֶעֱשֶׂה לְּךָ יְהוּדָה וְחַסְדְּכֶם כַּעֲנַן בֹּקֶר וְכַטַּל מַשְׁכִּים הֹלֵךְ: {ה} עַל כֵּן חָצַבְתִּי בַּנְּבִיאִים הֲרַגְתִּים בְּאִמְרֵי פִי וּמִשְׁפָּטֶיךָ אוֹר יֵצֵא: {ו} כִּי חֶסֶד חָפַצְתִּי וְלֹא זָבַח וְדַעַת אֱלֹהִים מֵעֹלוֹת: {ז} וְהֵמָּה כְּאָדָם עָבְרוּ בְרִית שָׁם בָּגְדוּ בִי: {ח} גִּלְעָד קִרְיַת פֹּעֲלֵי אָוֶן עֲקֻבָּה מִדָּם: {ט} וּכְחַכֵּי אִישׁ גְּדוּדִים חֶבֶר כֹּהֲנִים דֶּרֶךְ יְרַצְּחוּ שֶׁכְמָה כִּי זִמָּה עָשׂוּ: {י} בְּבֵית יִשְׂרָאֵל רָאִיתִי (שעריריה) שַׁעֲרוּרִיָּה שָׁם זְנוּת לְאֶפְרַיִם נִטְמָא יִשְׂרָאֵל: {יא} גַּם יְהוּדָה שָׁת קָצִיר לָךְ בְּשׁוּבִי שְׁבוּת עַמִּי: (פ)

רש"י - הושע פרק-ו

{א} לכו ונשובה. יאמרו לכו ונשובה וגו': יך ויחבשנו. יך ל' הווה הוא, הוא מכה אותנו והוא יחבשנו: {ב} יחיינו מיומים. יחזקנו משתי פורענות שעברו עלינו משתי מקדשות שחרבו: ביום השלישי. בבנין בית השלישי יקימנו: מיומים. משתי עתים שעברו עלינו: ביום השלישי. בעת השלישי: {ג} לדעת את ה'. באמת ובתמים נכונים כשחר זה אשר נכון מוצאו: ויבא כגשם לנו. כגשם הבא להיות חיים לעולם שאז יבא להורות חיים שיבאו לנו: יורה ארץ. ירוה ארץ: {ד} מה אעשה לך. מפני מדת הדין איך אוציא משפטיך לאור: וחסדכם כענן בוקר. כל טובתכם וצדקתכם אינה כלום: {ה} על כן חצבתי בנביאים. על אשר חצבתי עליהם דברי על ידי הנביאים והם לא נזהרו בהם לפיכך הרגתים באמרי פי בשביל אמרי פי כך תירגם יונתן, ע''כ כמו על אשר וכן כי על כן ראיתי פניך ( בראשית לג ) כי על כן לא נתתיה לשלה בני ( שם לח ): ומשפטיך אור יצא. בתמיה ואיך אוכל לשאת לכם פנים מפני מדת הדין ומוסב על מה אעשה לך: {ו} ודעת אלהים. חפצתי מעולות: {ז} כאדם. כאדם הראשון: שם בגדו בו. בארץ טובה שהושבתים בה שם בגדו בי כאדם שהכנסתיו לגן עדן ועבר על מצותי: {ח} עקובה מדם. מליאה אורבי רציחה כמו ואת עקבו ( יהושע ח ). ויעקבני ( ברא' כז ): {ט} וכחכי איש גדודים. וכאסיפת איש ציד דגים האוספם בחכה יחד כן חכי גדודיהם חבורות כהניהם המתחברי' ללכת בדרך ירצחו שם כולם שכם אחד: כי זמה עשו. כי עצה היא אשר נתיעצו לפני אסיפת' לאיז' מקום ילכו לרצח ולשלול שלל, וכחכי אימדור''ש בלעז ואף בל' משנה חכי ל' חיבור הוא ( ב''ק קי''ט, יע''ש ) ולא יטיל בו יותר משלשה חכין הם תפירות שהסורק מחבר בהן שני ראשין מן הבגד יחד כשחובטו במקלות ולשון זה משלי והגון בעיני וכן פירושו וכשיש בהם חבור אדם הנאספים יחד חבר כהנים הוא לרצח והראשון מדברי ר''מ שליח צבור זצ''ל: שכמה. לשון כת אחת: {י} שערוריה. י''ת ל' שינוי ששינו את דרכם וכן שמה ושערוריה ( ירמיה ה ): {יא} גם יהודה. אף הוא הואיל וקלקל: שת. המשית זמן פורענות לה: קציר. עת סילוקה וגלותה כמו עוד מעט ובאה עת הקציר לה ( שם נא ) בפורענות בבל בספר ירמיה: בשובי שבות עמי. בהוכיח אותם לשובב משובותם: שבות עמי. לשון משובה נערו' ויולדות אינווייזור''א בלע''ז וכן בנים שובבים ( שם ג ) הבת השובבה ( שם לא ):

מצודות ציון - הושע פרק-ו

{א} לכו . הוא ענין לשון זרוז : יך . מלשון הכאה : ויחבשנו . ענין קשירת המטלית על המכה והשבירה כמו ולנשברת לא חבשתם ( יחזקאל לד ) : {ב} יחיינו . ענין רפואה כמו עד חיותם ( יהושע ה ) : מיומים . ר''ל מהעתים : {ג} נרדפה . אמר בלשון שאלה על מרבית ההשתדלות : כשחר . היא אור הבוקר : נכון . ברור ומובטח : מוצאו . מל' יציאה : כמלקוש . הוא המטר המאוחר היורד על הקשין ועל המלילות כמו כעב מלקוש ( משלי טז ) : יורה . ענין שביעה כת''י והוא הפוך כמו ירוה שהוא ענין שביעה כמו כגן רוה ( ישעיה נח ) : {ה} חצבתי . ענין כריתת אבנים כמו חוצב בהר ( מ''א ו ) ואמר בל' שאלה על גזרת הדברים וחתוך האמרים : אור . דרך המקרא לכנות הטובה בשם אור וכמו שמכנה הרעה בשם חושך : {ח} עקובה . ענין מארב ואורב כמו ואת עקבו מים ( יהושע ח ) : {ט} וכחכי . ענין תקוה כמו וחכיתי לה' ( ישעיה ח ) : גדודים . מרבית אנשים יחד קרוי גדוד : חבר . מל' חבורה וסיעה : שכמה . ר''ל צד אחד ודעה אחת כמו לעבדו שכם אחד ( צפניה ג ) : זמה . מעשה תעוב ומגונה : {י} שערוריה . ענין דבר מגונה ומאוס כמו שמה ושערוריה ( ירמיה ח ) : {יא} שת . ענין שימה : קציר . ענף וסעיף כמו ועשה קציר ( איוב יד ) : שבות . מל' שבי הגולה :

מצודות דוד - הושע פרק-ו

{א} לכו ונשובה . מוסב למעלה לומר הנה בעת יצר יאמרו כה זה לזה לכו ונשובה אל ה' : כי הוא טרף . ולא בכח ידו גבר האויב : וירפאנו . והוא ירפא אותנו כי הכל ממנו ובידו : יך . הוא הכה אותנו והוא יניח תחבושת על המכה וכפל הדבר במ''ש : {ב} יחיינו מיומים . הנה שלח לנו רפואה משני העתים שעברו עלינו הוא גלות מצרים וגלות בבל : ביום השלישי . בעת השלישי בגאולה העתידה יקימינו מן הנפילה ונחיה לפניו עד עולם כי לא נבוא עוד לגולה : {ג} ונדעה . אז נדעו איך נרדפה לדעת את ה' : כשחר נכון מוצאו . ר''ל כמו הבוקר כשרואה האדם תחלת אורו הוא בטוח שיצא השמש על הארץ ויראוה כן יהיה הרודף לדעת את ה' נכון ובטוח שימצאהו : ויבוא . רב טוב יבוא לנו כמרבית מי הגשם וכמלקוש המרוה את הארץ ומשביעה : {ד} מה אעשה לך . ר''ל אבל אתה הואיל ואינך שב אלי מהו הטובה והתרופה שאעשה לך הלא אין לכם זכות כי חסדכם היא כענן בוקר שאין מביא הגשם כי כן אתם מראים חסד ואין כל מאומה : וכטל . כמו הטל היורד בהשכמה שבחום השמש יפסק וא''כ משכים בבוקר והולך מיד כן אתם אף אם תעשו מה מן הישר לא תאחזו בה זמן מרובה : {ה} על כן . הואיל וכן דרכיכם לכן חצבתי לכם דברי ע''י הנביאים להיישיר אתכם לדרך הנכוחה אבל לא הועלתי כי הרגתי את הנביאים ע''י אמרי פי ר''ל הנבואה היתה סבה להיות נהרגים על ידכם כי כן הרגו את זכריה ואת אוריה על שנבאו בדבר ה' : ומשפטיך . ואיך א''כ יצא משפטיך לאור להצטדק בדין : {ו} ולא זבח . ולא תצדקו א''כ בעבור הבאת הזבחים : מעולות . ר''ל חפצתי יותר מעולות : {ז} כאדם . כמו אדם הראשון שהמקום הכניסו לג''ע ועבר על מצות ה' ואכל מעץ הדעת כן המה עברו בריתי ובגדו בי ובהארץ אשר נתתי להם וכאומר לכן כמו שגרשתי את אדם מג''ע כן אגרשם מארצם : {ח} קרית . עיר מלאה אנשים פועלי און : עקובה מדם . מלאה אורבים לשפוך דם נקי : {ט} וכחכי וגו' . כמו שגדודי הלסטים מחכים איש עובר דרך לשלול אותו כן הוא חבורה של כהנים ירצחו בדרך כולם שכם א' ובדעה אחת : כי זמה עשו . כאומר לא רציחה ממש בידים כי הם ירצחו במעשיהם התעובים והמגונים ובהם מסבבים אבדן נפשות : {י} שערוריה . דבר מגונה ומאוס : שם זנות לאפרים . ר''ל כי שם ראיתי זנות לאפרים אשר יזנה אחר עגלי הזהב ושם נטמא ישראל כי כולם נגררו אחר העגלים : {יא} גם יהודה . ר''ל לא די שחטאת אתה ישראל אלא שגם יהודה עשה לך קציר וסעיף להוסיף על העברות ר''ל גם הוא אחז בדרכך כשהיה בלבי להשיב מהגולה בני השבי של עמי וכאומר עם כי היה בלבי לרחמם הנה לא ארחמם כי בני יהודה הבעירו חמתי במה שאחזו בדרכי ישראל לעבוד עבודת כוכבים כמותם והם היו סיבה לזה :

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל ר' פנחס ראובן שליט''א

לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן