ההבדל בין שוא נע לשוא נח

תוכן עניינים

--------

יש לשים לב בניקוד שוא [:], להבדיל בין שוא נע לשוא נח. כי השוא נע, מבטאים אותו בדומה לצירי [..], והשוא נח הוא כמו שמשתיק איזשהו אדם, ואומר: שְׁשְׁשְׁ.

להלן חמשה כללים בקצרה, אימתי השוא הוא נע - וסימנם אבגד"ה:

א. שוא בראש מילה, כמו: שְׁמַע, בְּנִי.

ב. השוא השני מבין שני שוואים רצופים, כמו: יַעְלְזוּ, תִּשְׁמְעוּ.

ג. שוא אחרי תנועה גדולה [כמובא להלן], כמו: לְבָבְךָ, תִּירוֹשְׁךָ.

ד. שוא תחת אות שיש בה דגש, כמו: דַּבְּרוּ, הַדְּבָרִים.

ה. שוא המופיע באות הראשונה משתי אותיות דומות, כמו: הַלְלוּיָהּ, הַלְלוּ. (סימן סא סכ"ג. סדור איש מצליח עמוד יד)

התנועות הגדולות והקטנות

התנועות הגדולות הן: קמץ אָ, צירי אֵ, שורוק אוּ, חיריק מלא אִי, חולם חסר אֹ, חולם מלא אוֹ.

התנועות הקטנות הן: פתח אַ, סגול אֶ, קובוץ אֻ, חיריק חסר אִ, קמץ קטן אָ [הקמץ קטן נכתב כקמץ רגיל, אך ביטויו כמו חולם.] ובהרבה סידורים כיום, השוא נע והקמץ קטן מופיעים בהדגשה מיוחדת.

פעמים רבות המשמעות משתנית בין שוא נע לשוא נח, למשל: וּקְשַׁרְתֶּם אֹתָם לְאוֹת עַל 'יֶדְכֶם', צריך לומר 'ידְכם' בשוא נח, ופירושו שהקב"ה מצוה תניחו תפילין ביד אחת שלכם. ולצערנו ישנם שטועים ואומרים בשוא נע 'יֶדֵכֶם', שפירושו תניחו תפילין בשתי הידיים שלכם. וכיוצא בזה ישנן הרבה דוגמאות.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרב המחבר

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל מחבר
סדר היום בהלכה ובאגדה

כסלו התשע"ג
לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן