הבהרה חשובה

תוכן עניינים הצג
בענין מעילי חורף המשווקים תחת המותג "בגיר", מעילים אלה יוצרו בסין ללא פיקוח על תהליך היצור ונרכשו ע"י "בגיר" כמוצר מוגמר.

מעילים אלה לא נושאים את התוית "ללא שעטנז" לדעת רבותינו פוסקי הגור שליט"א יש למוסרם לבדיקה במעבדה מוסמכת, לפני הלבישה.

בעתירה ובברכה

"יהי רצון שנשמור חוקיך בעולם הזה"

הרב ישראל צבי נוימן

אחראי על כשרות הבגד ב"בגיר"

פקס- 03-53551220  סלולרי- 052-7674670

 

פורסם ביתד ט' כסלו תשע"א

דילוג לתוכן