הַאִם נִתְבָּע הָאָדָם בְּאִם אֵינוֹ מְצַפֶּה לַגְּאֻלָּה עַל אַף הֱיוֹתוֹ מַאֲמִין בָּהּ?

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר נפשי בשאלתי חלק ב - שו''ת הַאִם נִתְבָּע הָאָדָם בְּאִם אֵינוֹ מְצַפֶּה לַגְּאֻלָּה עַל אַף הֱיוֹתוֹ מַאֲמִין בָּהּ?
תוכן עניינים

--------

האדם נתבע על הציפייה לגאולה, כמבאר ברמב''ם שישנם ב' חיובים, האחד להאמין בגאולה, והשני לצפות לה.

ולדעת הסמ''ק זוהי מצוות עשה מהתורה (עיין בדבריו מצווה א'), ולדעת יתר המפרשים זוהי מצווה מדברי קבלה.

וכן איתא בגמרא (שבת ל''א ע''א) ששואלין לאדם לאחר מותו: ציפית לישועה? וכן איתא בפסיקתא (מובא בספר ''ציפית לישועה'' להחפץ חיים): שאומר הקב''ה לתלמידי חכמים: ''לא יפה עשיתם ששיבחתם לתורתי ולא חיכיתם למלכותי''.

ומסימני המצפה באמת לישועת ה' הם:

א. הרוצה הוא עתה ממש שיתגלה כבוד ה', ואין לו שום חשבון אחר לדחות עת זו חלילה?!

ב. אינו עושה חשבון עסקיו לטווח ארך, מציפייתו לגאולה בקרוב.

ג. עושה תשובה ומכין עצמו לגאולה, ובפרט בשמירת עיניו מראות ברע על מנת לזכות ל''ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים''.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרב המחבר

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל הרב יעקב ישראל לוגאסי שליט''א
נפשי בשאלתי חלק א - שו''ת

הרב יעקב ישראל לוגאסי שליט''א

לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן