הַאִם יֵשׁ אֶפְשָׁרוּת לְיַרְאוֹת אֶת הַנֶּפֶשׁ בְּיִרְאַת ה' גַּם כַּאֲשֶׁר אֵינָהּ חָשָׁה בְּיִרְאָה, וְכָל יִרְאָתָהּ אֵינָהּ אֶלָּא מִצְוַת אֲנָשִׁים מְלֻמָּדָה?

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר נפשי בשאלתי חלק א - שו''ת הַאִם יֵשׁ אֶפְשָׁרוּת לְיַרְאוֹת אֶת הַנֶּפֶשׁ בְּיִרְאַת ה' גַּם כַּאֲשֶׁר אֵינָהּ חָשָׁה בְּיִרְאָה, וְכָל יִרְאָתָהּ אֵינָהּ אֶלָּא מִצְוַת אֲנָשִׁים מְלֻמָּדָה?
תוכן עניינים

--------

בהחלט ביד האדם לייראות את עצמו ביראת שמים, ולהחדיר לעצמו מורא ה' עליו.

ויש לדעת, כי כל הכח להימנע מלחטוא ולשבור את התאוה הוא בדרך היראה, וכמו להבדיל מורא מלכות מסיר מבני אדם מחשבה מלגזול ולרצוח וכיוצא, והחרדה מסלקת מהם את הדמים של התאוה פן יתפסו בקלקלתם ויענשו.

כן הוא במורא שמים, ככל שימחיש האדם לעצמו את יראת העונש ופחדה, וכן בושתו ממנו יתברך, להתבונן בעומק המחשבה שה' עומד עליו ורואה ומביט במעשיו כן ימשיך לעצמו המורא, ואין הדבר מראה תוצאותיו לאחר יום או יומים, אולם מידי יום ביומו מוסיף האדם יראה ללבו, עד שלאחר זמן יראה שלימוד המוסר וההתבוננות פעלו בו.

וראה, ישנם בני אדם שבאו ליראת שמים באמת בגיל ה - 20 - 30 לשנות חייהם, וישנם עוד קודם לכן, וישנם שרק לאחר מכן, וכיוצא, הדבר תלוי באדם, ככל שיזדרז להתבונן ולהמשיך עליו היראה כן יזכה בהקדם, ולכן כמה חשוב שיעסוק האדם במוסר ויראת השם בבחרותו ומידי יום יוסיף מעט, כי אין הדבר ניכר לאחר יום או יומים, אלא לתקופת הימים יראה שהנה בראיה לאחורה, הרי שהיום אינו מסוגל לעשות מעשים שפעם היה עושה, וכן יופתע בכל פעם לראות התקדמות של ממש שהנה היום ירא הוא יותר מלפגום את לשונו ועיניו, היום ירא הוא יותר מביטול תורה וכיוצא, מה שפעם היה לו דברים הללו כהיתר, וכן ישים לב שמתחוללים בקרבו שינויים של ממש לטובה, והוא כלל גדול, לא לצפות לתוצאות מיד, אלא יאמין שמעט מעט יגורש הרע מקרבו משך הזמן, ולכך ככל שיחכם וישכיל להתחיל מוקדם יזכה ליראת שמים בעודו איש ואשרי לו, וכמו שאמרו חז''ל: ''אשרי איש ירא את ה''' - בעודו ''איש'', זוהי תורת נפש האדם, שבאם ייסרה במוסר ותוכחה תיכנע ותפחד מחטוא.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרב המחבר

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל הרב יעקב ישראל לוגאסי שליט''א
נפשי בשאלתי חלק א - שו''ת

הרב יעקב ישראל לוגאסי שליט''א

לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן