הַאִם גַּם בְּרוּחָנִיּוּת יֵשׁ מַה שֶּׁנִּקְרָא ''בִּיזְנֶס'', כְּלוֹמַר לִרְכֹּשׁ אוֹצָר רוּחָנִי גָּדוֹל בְּאֵיזֶה עָמָל מוּעָט - ''בִּיזְנֶס קָטָן''?

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר נפשי בשאלתי חלק ב - שו''ת הַאִם גַּם בְּרוּחָנִיּוּת יֵשׁ מַה שֶּׁנִּקְרָא ''בִּיזְנֶס'', כְּלוֹמַר לִרְכֹּשׁ אוֹצָר רוּחָנִי גָּדוֹל בְּאֵיזֶה עָמָל מוּעָט - ''בִּיזְנֶס קָטָן''?
תוכן עניינים

--------

בהחלט יש כדבר הזה גם ברוחניות, שאפשר למצוא ''מְצִיאוֹת'' רוחניות בעמל מועט, ונמנה כמה מהם:

א. שעת נסיון.

בשעת נסיון שנצרך האדם להוכיח את עצמו בגבורה, וכגון כשיצרו מתגבר עליו ביותר באיזו תאווה מסוימת כמו שמירת העינים וכגון בזמן שנצרך הוא לילך למקום פרוץ, וכן כשגובר הוא על חשק לדבר לשון הרע או ליצנות, וסותם פיו בהתגברות גדולה וכובש יצרו ובפרט כשחשקו גדול לשחרר את דיבוריו - זוכה לאור הגנוז שאין שום מלאך ובריה יכולים לזכות לו כידוע מהגר''א.

ב. כשאדם לומד תורה בזמנים שהמה ללא תנאים וללא מסגרת כמו בין הזמנים, ימי שישי שבת וכיוצא, שבכאן נצרך האדם להוכיח את מסירותו, זוכה בזמן מועט זה לברכה גדולה בלימודו.

וכמו שהעידו לא מעט מגדולי הדור שזכו למדרגתם בזכות שקידתם בבין הזמנים ומיתר הזמנים שבני אדם רגילים להתבטל בהם.

ג. כשאדם כובש מדה מסוימת כגון כעס בזמן שיש גורם הגורם לו לכעס גדול, וכן כשסותם פיו בשעת מריבה ומקבל עלבונו בדומיה, זוכה במעט זה להרבה.

ד. כשאירע לו צער ויסורים הפסד וכיוצא, ומקבל באהבה את יסוריו ונכנע לה' מתוך אמונה שכל מה שעושה ה' - עושה לטובה, ואין מטיח דברים כלפי מעלה כדוגמת ''וידום אהרון'' זוכה במועט זה לחסדים וישועות גדולות, וביותר כאשר נתבזה האדם בבזיון ושתק וכענין דוד המלך ששתק לשמעי בן גרא, וזכה להיות רגל רביעי שבמרכבה.

ה. האוחז במצוה שרבים מזלזלים בה, שנחשבת בגדר ''מת מצוה'', כעניית אמנים, ברכת המזון בכוונה, ברכות הנהנין וכיוצא.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרב המחבר

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל הרב יעקב ישראל לוגאסי שליט''א
נפשי בשאלתי חלק א - שו''ת

הרב יעקב ישראל לוגאסי שליט''א

לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן