הֵיאַךְ נִתָּן לִרְכֹּשׁ מִדָּה זוֹ שֶׁל הַהִסְתַּפְּקוּת, וּבִפְרָט לְמִי שֶׁהָיָה רָגִיל בְּרַחֲבוּת?

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר נפשי בשאלתי חלק ב - שו''ת הֵיאַךְ נִתָּן לִרְכֹּשׁ מִדָּה זוֹ שֶׁל הַהִסְתַּפְּקוּת, וּבִפְרָט לְמִי שֶׁהָיָה רָגִיל בְּרַחֲבוּת?
תוכן עניינים

--------

ראשית היא ההתבונות באפסיות העולם הזה שאינו אלא מעבר ופרוזדור לעולם הבא, והנוסע לרגל עסקיו לא יקפיד על קלה כבחמורה בצרכי חומריותו, ועוד יבין שהנאות העולם הזה יפתוהו ויוליכוהו ערום לקברו, וכשם שנולד ערום מהמצוות כן ישוב, להיות שהחומר הוא היפך הגמור ממטרת ביאת האדם לעולם. הקב''ה בראו לאדם במטרה שיעמוד בפיתויי העולם ויבין ברמאותם ויברח מהם, וזה הבא ונכנס בהם מה הועיל בביאתו לעולם?!ועוד יתבונן, שעל האדם המתענג מהעולם נחסר לו משולחנו לעתיד, וכהא דר''ש בן חלפתא שאמרה לו אשתו היאך יהא שולחן חבריך יותר משלך והסכים עמה רבנו הקדוש כמובא במדרש (סוף פ' ''פקודי'').

ולמעשה, יעסוק בעבודה המכניסה לו את ההכרח, ויברח מעסקים מטרידים ומסועפים המבטיחים אולי בנין לגוף, אולם בוודאי חורבן לנשמה וימעט בעסק ויעסוק בתורה.

ועוד יברח מחברים רודפי עולם הזה, כי הרבה עושה החברות, שאז האדם מתאווה וחומד להיות כחבריו, וכמו כן את אשתו ובני ביתו ירחיקם מרודפים עולם הזה.

והוא המבואר במסילת ישרים () שהאם מצד עצמו כבר היה מסתפק בלבוש פשוט ואוכל פשוט, וקורת גג פשוטה, ומה שיתאוו בני אדם לבתים ולשאת נשים ולהביא ילדים - ''הכל מקנאת איש מרעהו''. רק הקנאה היא הנותנת תחושה לאדם שחייב שיהיה לו מה שהיה לחבריו, וכשיתרחק מחברים רודפי חומר - ניצול מזה.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרב המחבר

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל הרב יעקב ישראל לוגאסי שליט''א
נפשי בשאלתי חלק א - שו''ת

הרב יעקב ישראל לוגאסי שליט''א

לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן