הֵיאַךְ יַחְזִיק הָאָדָם מַעֲמָד וְלֹא יִפֹּל בְּרוּחוֹ כַּאֲשֶׁר הַמְּנִיעוֹת וְהַהַטְרָדוֹת מִלִּמּוּד הַתּוֹרָה מַקִּיפִים אוֹתוֹ מִכָּל כִּוּוּן, וְאֵין יִצְרוֹ מֵנִיחַ לוֹ לִלְמֹד וּלְהִתְחַזֵּק, וּבִפְרָט שֶׁכְּתוֹצָאָה מִכָּךְ לֹא רַק שֶׁאֵינוֹ מִתְעַלֶּה בַּעֲבוֹדַת ה' אֶלָּא אַף יוֹרֵד וְנִכְשָׁל?

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר נפשי בשאלתי חלק א - שו''ת הֵיאַךְ יַחְזִיק הָאָדָם מַעֲמָד וְלֹא יִפֹּל בְּרוּחוֹ כַּאֲשֶׁר הַמְּנִיעוֹת וְהַהַטְרָדוֹת מִלִּמּוּד הַתּוֹרָה מַקִּיפִים אוֹתוֹ מִכָּל כִּוּוּן, וְאֵין יִצְרוֹ מֵנִיחַ לוֹ לִלְמֹד וּלְהִתְחַזֵּק, וּבִפְרָט שֶׁכְּתוֹצָאָה מִכָּךְ לֹא רַק שֶׁאֵינוֹ מִתְעַלֶּה בַּעֲבוֹדַת ה' אֶלָּא אַף יוֹרֵד וְנִכְשָׁל?
תוכן עניינים

--------

לרבים מתעלמת ידיעה חשובה, ומפני חוסר ידיעתה נופלים בני אדם ונשברים, והיותר נכון שהיצר הוא המעלים בכל מיני תחבולות הידיעה הזו, והיא, מה באמת רוצה הקב''ה מהאדם, צא ושאל אצל רוב רוב בני אדם מה ה' מבקש מעמם, אזי זה האוהב תורה ומיסר עצמו תמיד על בטול תורה, ישיב: הקב''ה מבקש מעימי הרבה תורה! ואילו זה העוסק בזיכוי הרבים ועל כך מוסר נפשו, ישיב: שרצון ה' מעמו שיעסוק יותר בזיכוי הרבים, וכן איש החסד בחסד, ואיש התפילה בתפילה, וכמו כן לא יחוש האיש סיפוק בנפשו אלא רק כאשר ימלא נפשו זה בתורה וזה בחסד איש ואיש כחפצו ורצונו וכפי הטיית לבבו.

אמנם מה יהא כאשר אנשים אלו יטרדו וימנעו מפני כל מיני טרדות ומניעות מלמלא סיפוקם זה בתורה וזה בתפילה וזה בחסד וכיוצא, הלא בכך יתמלאו ביאוש חלישות הדעת וחוסר סיפוק, ועוד, הלא יזכרו המה ימים מקדם, ותהמה עליהם נפשם היכן אותם ימים יפים של התעלות וסיפוק והנה נשכחו ימי השבע מפני ימי הרעב... אולם באמת רצון ה' מהאדם שיתרצה ויסכים לעבוד את ה' בהתאם ובאופן אשר יתאפשר לו על פי הסיבות אשר יסובב לו הבורא.

ולמשל אם יש לו תקופה שבה הוא מוטרד ומנוע מליישם את שאיפותיו כרצונו והמתאפשר לו הוא רק עשירית או אף פחות מאשר היה שואף ומאשר היה למוד בזמנים היפים ליישם את שאיפותיו - יסכים ויתרצה! ולא יתעקש ויתמרד לרצות בדוקא את אשר ירצה, אלא יעבוד את בוראו בשמחה ובטוב לבב - במועט, כמו במרובה. אחר שאלו הם אפשריותיו עתה.

ואם עבודה והתחזקות בידיעה זו מעולם היתה נכונה ונדרשת, ורק המאמין בה היה מחזיק מעמד ושמח בחלקו, הרי שבימינו עבודה מגון זה נדרשת ביתר שאת, אנו שבמצבנו נעדרה מאתנו העקביות, והתמורות חולפות עלינו מזמן לזמן ובאופן חד וקיצוני, כך שזה אשר עד היום התענג על התורה וטעם מטעם צוף דבשה והנה נהפך עליו גלגל הזמן, וקפצו עליו טרדות ומניעות אם לא יהא חזק בידיעה זו, שחפץ ה' מעמו היום להיכנע לרצון ה' ולשמוח במצבו, ולא למרוד ולהתקצף, אלא לעסוק בתורה ובחסד כאשר יוכל, הרי שנפול יפול.

ומה שטוען, שהנה בגלל המניעות והפסקת האפשרות ליישום ההתמדה כמקודם גורם לו הדבר למחדלים ולחטאים, התשובה לכך שהיא גופא הגורם לכך מה שאינו שמח בחלקו של עתה, וחפץ בדוקא שיהא הדבר כרצונו וזהו הגורם לו ליפול ולרדת והוא מפני שנשבר לבו בקרבו על השינוי שחל במצבו, כי אילו היה כאמור משלים עם מצבו ומבין שתכלית רצון ה' מהאדם הוא שיכנע לרצונו, ויסכים לאשר יסובב לו ה' סיבות ונתונים שיעבדהו בהם דוקא, ויבין שכמו שנחת רוח לה' מזה המניח תפילין כמצותו כן נחת לה' מזה שאינו מניח תפילין לסיבה שאין גופו נקי ומחויב הוא לבלתי הניח תפילין ובזה גופא עושה נחת ליוצרו.

ובעצם זה מסודות הגלות המביאה את עם ישראל לתיקון הוא רק מזה גופא שיקבלו את הגלות לכפרה ולתיקון, ובזה תיקונם דוקא, ואף שללא ספק בעקבות הגלות יחדלו כראוי מקולות התורה והעבודה לסיבות טרדות הגלות, אמנם משקל מאזני צדק מה עדיף על מה הוא ביד ה' באיזה דרך התיקון נעשה יעיל יותר וזריז יותר.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרב המחבר

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל הרב יעקב ישראל לוגאסי שליט''א
נפשי בשאלתי חלק א - שו''ת

הרב יעקב ישראל לוגאסי שליט''א

לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן