ד. שמחת נפש השכלית לעומת נפש הבהמית

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר בים דרך - ויקרא ד. שמחת נפש השכלית לעומת נפש הבהמית
תוכן עניינים

--------

מבואר בספר ''שערי קדושה'' למהרח''ו, דהאדם מורכב מנפש בהמית ומנפש שכלית קדושה, הנפש הבהמית מושכת לחומר והרוחנית לרוח, וכל נפש - הבהמית או השכלית - שמחה בהתמלא סיפוקה בהתאם לדרישותיה.

הנפש הבהמית דורשת את ענייני החומריות הכוללת תאוות למיניהם כממון כבוד וייתר עונגי הגוף, ובהגיע נפש זו לסיפוקה - תשמח.

כמו כן הנפש השכלית הקדושה השואפת לקרבת ה' למצוותיו וללימוד תורתו, בהגיע הנפש לסיפוקה - תשמח.

א''כ יש שמחה מצד הקדושה וישנה שמחה מצד הסט''א.

ובכן נבוא להבחין בהבדל מהותי שבין שמחת הנפש הבהמית לשמחת הנפש השכלית.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בים דרך - בראשית

אמונה ובטחון
הרה''ג יעקב ישראל לוגאסי שליט''א

לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן